ม.ขอนแก่น หนุนงานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

กัญชา

ขอนแก่น – ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการหนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เพื่อบรรเทาอาการปวด พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำการวิจัยด้านกัญชา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมวิชาการ “Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference”  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “How to Set Up Medical Cannabis Clinics within Supportive and Palliative Care Centers ” จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเนื้องอก การดูแลแบบประคับประคองและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์  โดยได้รับเกียรติจาก  Asso.prof Antonio Vigano Ms. Virginie Bacis ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ McGill University Health Centre (MUHC) ประเทศแคนาดา และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ของทีมสุขภาพให้สามารถบริหารกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ทีมสุขภาพสามารถเปิดดำเนินการ “คลินิกกัญชา” ในโรงพยาบาล และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำในการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ และการวิจัยกัญชา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน McGill University และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้กัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย นักวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ติดตามผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์มาเป็นระยะเวลากว่า 4-5 ปีแล้ว โดยได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และภาครัฐ เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์จากกัญชา ตลอดจนกระตุ้นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และนักวิจัย เพื่อใช้กัญชาในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเนื้องอกมะเร็งในระยะประคับประคอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมครั้งนี้จะสร้างโอกาสที่สำคัญสำหรับนักวิจัยและผู้ป่วยทุกคน สามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์  สร้างการมีส่วนร่วม นำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้และสังคมโดยรวมต่อไป

ด้าน รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า การจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง เป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักวิชาการด้านการแพทย์ทุกคน เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งจะประสบปัญหาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง  โดยเฉพาะมะเร็งระยะสุดท้าย จุดประสงค์ของศูนย์การุณรักษ์ คือการมุ่งเน้นการเยียวยาความเจ็บปวด  และสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เป็นหนึ่งรูปแบบทางเลือกเพื่อบริหารจัดการการเยียวยาโรค  แต่น่าเสียดายที่ในประเทศไทย ญาติผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นการจัดประชุมนี้จึงถือเป็นการรวมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการแพทย์ โดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะประคับประคอง  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกัญชาทางการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดการสร้างเครือข่ายหลากมิติจากผู้เข้าร่วมประชุม นำไปสู่จุดประสงค์หนึ่งเดียวกันเพื่อการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและผู้ป่วยระยะประคับประคองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มากมาย อาทิ น้ำมันกัญชา ยาแผนไทยช่วยในการนอนหลับ เจริญอาหาร แผ่นแปะผิวหนัง แผ่นฟิล์มในช่องปาก ยาเหน็บทวาร  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนสกัดจากสารสำคัญจากกัญชา ไม่ผ่านกระบวนการย่อยสลายที่ตับ และสามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น