เสนอ ทททเมียนมาเปิดเส้นทางวิ่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่??ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยสัมผัส(คลิป)

เมียนมาเอื้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถให้ใช้พาหนะวิ่งเข้าประเทศในรูปแบบคาราวานได้ สามารถผ่านออกทางด่านแม่สาย เข้าท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้ และขอให้เมียนมาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถวิ่งเที่ยวได้สามประเทศ ไทย-ลาว-เมียนมา เที่ยวแบบ เชียงแสนไทย-เชียงกก สปปลาว-เชียงราบเมียนมา 3เชียง

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางผกายมาศ เวียร์ร่ารองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย และเมียนมา เข้าพบนายอูขิ่นอ่องไหน ผอ.ททท เมียนมาดูแลการท่องเที่ยวทางรัฐฉาน ณ.ที่ห้องประชุมดิวตี้ฟรีท่าขี้เหล็ก มีผู้ประกอบการไทย-เมียนมา จำนวน 30คน ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีข้อแลกเปลี่ยน และขออนุญาตให้ทางการเมียนมาเปิดเส้นทางใหม่ ที่ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้า ไปเที่ยวยังจุดนั้นได้

โดยเสนอให้ทางนายอูขิ่นอ่องไหนนำเรื่องขอเสนอต่างๆของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งไทย-เมียนมา  เข้าที่ประชุมยังกรุงเนปิดอว์ ที่กำลังจะมีการประชุมขึ้น เช่น ขอเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านป่าแหล๋วเชียงราบ อำเภอเชียงราบ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเส้นทางดังกล่าวยังคงความธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรมของคนในชุมชนเอง ที่ชาวต่างชาติยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน อีกทั้งเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเที่ยวชมได้สามประเทศ ไทย-ลาว-เมียนมา  นักท่องเที่ยวสามารถลงท่าเรือเชียงแสน ล่องไปลงเที่ยวชมบ้านเชียงกก สปปลาว จากนั้นล่องเรือต่อไปขึ้นท่าบ้านเชียงราบ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ลงเที่ยวชมสะพานเมียนมา-ลาว แห่งที่สอง เที่ยวชมหมู่บ้านป่าแหล๋วเชียงราบ ด้านวัฒนธรรมวัดวาอารามมากมาย การแต่งกายยังคงความพื้นบ้าน และชนน้ำตก10ชั้นที่ ยังไม่มีคนเข้าเที่ยวชมสัมผัสมากนัก จากนั้นก็สามารถวิวรถชมวิวสองข้างทาง มาออกทางด่านพรมแดนท่าขี้เหล็กเข้าอำเภอแม่สายได้ สามารถเที่ยวเป็นทริปได้ทั้งสามประเทศ พักได้1-2วัน  ทั้งสามประเทศสามารถท่องเที่ยวได้เช่นกัน

และกลุ่มนักท่องเที่ยว เมียนมา-ลาว สามารถนำรถเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้ ในรูปแบบคาราวานโดยผ่านบริษัททัวร์ไทย และนักท่องเที่ยวไทยยังสามารถนำรถพาหนะเข้าไปท่องเที่ยวในเมียนมา ในรูปแบบคาราวานโดยผ่านบริษัททัวร์เมียนมา เช่นกัน

และกลุ่มบริษัท ไทยและเมียนมา ยังขอเสนอให้นายอูขิ่นอ่องไหน ผอ.ททท รัฐฉานเมียนมา นำเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าออกประเทศเมียนมา ที่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูงกล่าวในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนนายอูขิ่นอ่องไหน ทททรัฐฉาน พร้อมรับข้อเสนอและจะนำเรื่องปัญหาดังกล่าว ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งไทยและเมียนมาเอง  นำเข้าที่ประชุมยังกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงเมียนมาที่กำลังจะมีวาระเปิดการประชุมของรัฐบาล

ข่าวโดย:สราวุธ คำฟูบุตร ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว เชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่