ชาวอำเภอชัยบาดาลร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำป่าสัก ก่อนลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำป่าสัก ก่อนลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาแม่น้ำป่าสัก และยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่

นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล

นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา  ชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาไน จำนวน  50,000 ตัว  (ห้าหมื่นตัว) โดยเฉพาะปลาตะเพียนขาวซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดลพบุรี  ลงใน แม่น้ำป่าสักตอนบนของจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาแม่น้ำป่าสัก และยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ให้ประชาชนได้รับอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรัก ความสามัคคีและเสียสละให้กับส่วนรวมโดยใช้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดลพบุรีในอนาคตอันใกล้นี้

เด็กและเยาวชนร่วมปล่อยปลา

ทางด้าน  นายสมโภชน์ จงจัดกลาง ประมงจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยเฉพาะปลาตะเพียนขาวซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดลพบุรี เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำป่าสักอันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชุมชน ต้องช่วยกันดูแลให้มีความสะอาดปลอดขยะ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์น้ำ ไม่ให้มีการก่อมลพิษทางน้ำ ก่อนที่น้ำจะไหลไปเก็บกักไว้ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    ซึ่งเป็น เขื่อนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ของปวงชนชาวไทย อีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น