เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโครงการ “อาหารกลางวัน” จ.สกลนคร ส่งเสริมทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน

อาหารกลางวัน

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบนโยบาย พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการ  อาหารกลางวัน ขับเคลื่อนโครงการ “เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริต”ส่งเสริมความโปร่งใส ชูโรงเรียนเกษตรพอเพียงโมเดล กินอิ่ม มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ  

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดสกลนคร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมโครงการ อาหารกลางวัน พื้นที่จังหวัดสกลนคร

โดยมีนายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.เขต 3 สกลนคร ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.เขต 1 สกลนคร นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.เขต 2 สกลนคร นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ ผอ.สพม.23 นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจ.สกลนคร เข้ารับมอบนโยบาย พร้อมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริต” จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

โดยมี นายสมเด็จ ขาวนาแข ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส พร้อมด้วยครูประกายดาว ต้นภูบาล ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นำตรวจโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ถึง ม. 3 มีนักเรียน 306 คน แยกเป็นระดับมัธยม 71 คน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากงบประมาณด้านอาหารกลางวันที่ได้รับ ยังมีการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ หมู และปลา เข้ามาเสริม โดยมุ่งให้เด็กนักเรียนฝึกการทำงาน แบ่งงานกันทำ รู้รักสามัคคี รู้จักการแบ่งปัน ใช้วัตถุดิบในโรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ช่วงนี้มีกระแสข่าวเรื่องอาหารกลางวันภายในโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง โดยยึดเอาประโยชน์สูงสุดของนักเรียน และประชาชนเป็นที่ตั้ง ผมย้ำว่าทุกขั้นตอนภายในโรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการทำบัญชี มีลายลักษณ์อักษร พร้อมแนะให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ผมชื่นชมโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส มีการสอนให้เด็กได้ฝึกตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนรู้บุญคุณของอาหาร พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ แบบอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาหารอุดมสมบูรณ์ นักเรียนทุกคนกินอิ่ม อร่อย มีประโยชน์ และมีความสุข   “ผมเน้นว่าอาหารกลางวันภายในโรงเรียนทุกแห่งจะต้องสะอาด และถูกหลักโภชนาการ”

ข่าวที่น่าสนใจ

 ชื่นชม!เด็กสว่างแดนดิน ชนะเลิศภาษาไทยถ้วยพระราชทานฯ “เพชรยอดมงกุฎ”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น