รัฐหนุนผู้ประกอบการไทย รุกตลาด E-Commerce มากขึ้น

E-Commerce

หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยรุกตลาด E-Commerce มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย หลังธุรกิจ E-Commerce ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจ E-Commerce ของไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีมูลค่ารวมกว่า 2,810,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 แบ่งตามประเภท คือ E-Commerce ประเภทธุรกิจต่อธุรกิจ หรือ B2B มีมูลค่าการขายจำนวน 1,675,182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.56 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 , E-Commerce ประเภทธุรกิจต่อลูกค้า หรือ B2C มีมูลค่าจำนวน 812,612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.89 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.54 และ E-Commerce ประเภทธุรกิจต่อหน่วยงานรัฐ หรือ B2G มีมูลค่าการขายจำนวน 324,797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากตลาด E-Commerce ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ด้วยการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 โดยจะการออกบูธแสดงธุรกิจของผู้ประกอบการ e-Commerce , บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป , บริการจดโดเมนเนม , โลจิสติกส์ ระบบการชำระเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ เป็นต้น

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น