รฟท. เดินหน้าพัฒนา “ตลาดนัดจตุจักร” ก้าวสู่ตลาดนัด 4.0 ของกรุงเทพฯ

ตลาดนัดรถไฟ

รฟท. เร่งแก้ไขปัญหาภายใน “ตลาดนัดจตุจักร” หลังได้รับร้องเรียนจากผู้ค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก พร้อมเดินหน้าพัฒนา “ตลาดนัดจตุจักร” โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อก้าวสู่ตลาดนัด 4.0 ของกรุงเทพฯ

วันนี้ (21 มิ.ย.61) เมื่อเวลา 10:30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ ตึกบัญชาการชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่ตลาด เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การแก้ไขปัญหาผู้ค้าและการพัฒนาตลาดนัดจตุจักร” ภายใต้การบริหารงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เปิดเผยถึงปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนว่า “มีรายงานข้อร้องเรียนจากประชาชนหลายประเด็น อาทิ ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ , การจอดรถของผู้มาใช้บริการ , ปัญหาผู้บุกรุกวางแผงขายสินค้าบนทางเท้าและประตูทางเข้า-ออก , ปัญหาค่าสาธารณูปโภคที่เกิดจากผู้บุกรุก และปัญหาค่าเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น ในส่วนของปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอนั้น ทาง รฟท. ขอชี้แจงว่า ที่จอดรถภายในตลาดนัดจตุจักรมีพื้นที่จอดรถทั้งหมด 700 คัน ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ทาง รฟท. จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่จอดรถภายนอกตลาดนัดจตุจักร โดยได้มีการประสานงานกับสวนสาธารณะบริเวณโดยรอบตลาดนัดจตุจักร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ , สวนรถไฟ และ สวนจตุจักร ซึ่งมีพื้นที่จอดรถที่รองรับได้ประมาณ 2,000 คัน โดย รฟท. จะมีมีรถรับ-ส่ง เพื่อเดินทางไปยังตลาดนัดจตุจักรด้วย นอกจากนี้ ในอนาคตทาง รฟท. จะจัดทำระบบจอดรถอัตโนมัติ Smart Parking เพื่อรองรับรถยนต์ที่จะเข้ามาใช้บริการได้อีก 150 คัน คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2561”

“ในส่วนของปัญหาที่มีผู้บุกรุกวางแผงจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและประตูทางเข้า-ออกตลาดนัดจตุจักรนั้น ทาง รฟท. มีมาตรการที่ชัดเจน ในเรื่องของพื้นที่การจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ โดยมีการตีเส้นกำหนดขอบเขตการตั้งวางสินค้าที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยให้มีการจำหน่ายสินค้าในจุดเดิม ในพื้นที่ที่กำหนด และห้ามเคลื่อนย้ายจุดจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจตราอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ปัญหาค่าสาธารณูปโภคที่เกิดจากผู้บุกรุก ส่งผลให้ผู้ค้าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น รฟท. ยืนยันว่า ไม่มีผู้บุกรุกที่มาวางแผงจำหน่ายสินค้าอย่างแน่นอน เนื่องจากการที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของตลาดนัดรถไฟนั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตจากการรถไฟเท่านั้น”

“ขณะที่ปัญหาค่าเช่าแผงตลาดนัดจตุจักร ที่ผู้ค้ามองว่ามีราคาสูงกว่าตาดนายทุนโดยรอบนั้น ทาง รฟท. ชี้แจงว่าจากคำพิพากษาของศาล ราคาค่าเช่า 3,157 บาท/เดือน ที่ได้มีการเรียกเก็บจากผู้ค้านั้นมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งผู้ค้าไม่ได้มีการใช้พื้นที่เพียงสัปดาห์ละ 2 วัน แต่ผู้ค้าใช้พื้นที่เก็บสินค้าตลอดทั้งเดือน จัดแต่งร้านไว้ใช้งานและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาโดยตลอด ซึ่งหากคิดค่าเช่าเฉลี่ยวันละ 100 กว่าบาท ถือว่าเป็นราคาค่าเช่าแผงค้าที่มีราคาถูกมากในเขตกรุงเทพมหานคร และคงหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ค้าหรือผู้ประกอบการรายใดที่ต้องเสียค่าเช่ามากกว่า 3,157 บาท/เดือน ขอให้แจ้งมายัง รฟท. พร้อมหลักฐาน เพื่อที่ รฟท. จะดำเนินการตรวจสอบและยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการที่กระทำผิด และให้สิทธิ์แก่ผู้แจ้งเบาะแสแทน”

ตลาดนัดรถไฟ

ในส่วนของการพัฒนาตลาดนัดจตุจักรนั้น ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดนัดจตุจักรที่บริหารงานโดย รฟท. นั้น มีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเดินจับจ่ายสินค้ามากขึ้น โดยมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตลาดนัดจตุจักร , การปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้า-ออก ด้วยการนำ Street art เข้ามาตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ “ตลาดนัด 4.0” โดยทาง รฟท. มีการคิดค้นแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “จตุจักรไกด์ (Chatuchak Guide)” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการภายในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนร้านค้าแล้วกว่า 2,,000 ร้านค้า ตอบโจทย์ผู้มาใช้บริการทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการค้นหาร้านค้าต่างๆ”

“นอกจากนี้ ทาง รฟท. ยังมีบริการ Wifi ภายในตลาดนัดจตุจักร เพียงแค่ลลงทะเบียนใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขพาสปอร์ต ก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาน Wifi ภายในตลาดนัดจตุจักรได้ทันที พร้อมกันนี้ ยังเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริการ e-banking เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ประกอบการและผู้ซื้อเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่