ระนอง ขับเคลื่อนโครงการ ” เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ “

ระนอง ขับเคลื่อนโครงการ ” เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ”

ระนอง-จ.ระนอง โดยกรมธนารักษ์พื้นที่ระนอง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ” เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ” ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเป็นตลาดชุมชนให้ประชาชนค้าขาย มีรายได้เสริม

นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง ณ บริเวณพื้นที่ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ข้าง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารธนาคารออมสิน สาขาระนอง ประชาชนเข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชน สร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติ ให้แก่ประชาชนในชุมชน กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายประกอบด้วยสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมืองหัตถกรรมของชุมชน และสินค้าประเภทอาหารทะเล อาหารแห้ง ผลไม้ ที่คัดสรรอย่างดี ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ซื้อไว้บริโภคและเป็นของขวัญของฝากด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น