จังหวัดระนองจัดพิธีมอบฟันเทียนพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดระนองจัดพิธีมอบฟันเทียนพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดระนองจัดพิธีมอบฟันเทียนพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล
ระนอง-จังหวัดระนองจัดพิธีมอบฟันเทียนพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนที่ได้รับฟันเทียมในวันนี้ จำนวน 42 คน///

โดยในวันนี้ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงรับสั่งว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” นับเป็นจุดเริ่มต้นให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการฟันเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี 2547 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจึงได้จัดทำโครงการฟันเทียมพระราชทานขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนที่ได้รับฟันเทียมในวันนี้ จำนวน 42 คน///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่