มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวนเงิน 3,588,000 บาท (ชมคลิป)

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวนเงิน 3,588,000 บาท (ชมคลิป)

ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด(มหาชน) นายบุญส่ง สมุทรเสน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง นายทินกร ลาวัณย์เสถียร เลขามูลนิธิฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด(มหาชน) และ คณะกรรมการของมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษา ได้ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 โดยในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนฯจำนวนเงินรวม 3,588,000บาท นักศึกษารวม 415 คน จากในแต่ละโรงเรียนและระดับการศึกษา

สำหรับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนมาตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม พศ.2525 ปัจจุบันมีเงินทุน 2,500,000 บาท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน นักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เรียนหนังสือ มูลนิธิจึงเข้าร่วมสนับสนุนช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้รับทุนในระดับการเรียนแบบขยายโอกาส มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทั้งในเขตที่ 1 และเขตที่ 2 รวม 300 คน ระดับอุดมศึกษา 115 คน รวมทั้งสิ้น 415 คน โดยทำการมอบทุนฯมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พศ. 2544 ปัจจุบันผู้รับทุน มีโอกาสในการเรียน จนจบถึงระดับปริญญาตรีไปแล้วเกือบ 200 คน

นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ยังได้ให้โอวาทและให้กำลังใจ นักเรียนทุกคน ให้มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และให้เอาคุณธรรม นำ ความรู้ เพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่