นายอำเภอห้วยกระเจานำยเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ป่วยบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

นายอำเภอห้วยกระเจานำยเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ป่วยบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล ่บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา นายสุวัฒนา ม่วงหวาน ปลัดอำเภอนายศุภพิชญ์ สงภักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรีิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่แก่ผู้ป่วยติดเตียงเคลื่อนไหวไม่ได้

หลังจากนั้นได้ไปให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป. 1 ของโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ซึ่ิงเป็นการบริการทำบัตรประชาชนครั้งแรกให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 11 รายและเปลี่ยนคำนำหน้านามอีก 3 รายโดยมี ผอ.อนงค์ หอมทวนลมและคุณครู คอยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่