ครูแว่นดำแร๊พกลอน8 สะท้อนกระแสเลิกไหว้ครู วันเดียวชมนับแสนแชร์กว่าพัน

ครูแว่นดำแร๊พกลอน8 สะท้อนกระแสเลิกไหว้ครู วันเดียวชมนับแสนแชร์กว่าพัน

ตรัง ครูแว่นดำผู้พิการทางการมองเห็น(สายตาเลือนราง) ทำคลิป แร๊พกลอน 8 เพื่อสะท้อนกระแสที่มีคนอยากให้เลิกไหว้ครู

ครูแว่นดำ หรือ นายชาตรี บุญมี ครูผู้พิการทางการมองเห็น(สายตาเลือนราง) แห่งโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมก้บนายวิริยะ รัตนวุฒิวิมล ศิลปินนักร้องในจังหวัดตรังซึ่งเป็นลูกศิษย์ทำคลิปวีดีโอแร๊พกลอน 8 “เลิกไหว้ครู” เพื่อให้ข้อคิดแก่คนในสังคมถึงประเด็นการจัดพิธีไหว้ครูของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

เมื่อถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะกำหนดให้มีกิจกรรมไหว้ครูในวันพฤหัสบดีวันใดวันหนึ่ง การไหว้ครู หรือพิธีไหว้ครู เป็นธรรมเนียบปฏิบัติของไทยที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล แสดงความระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ ทั้งการให้ความรู้และการสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดี การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวยด้วยลีลาของศิลปะมวยไทยเช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครูก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู


ปัจจุบันพิธีการไหว้ครูยังคงเป็นที่แพร่หลายในทุกวงการ เพราะทุกคนต่างมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นศิษย์มีครู เมื่อได้ไหว้ครูแล้วจะรู้สึกมีความสุข มีความสบายใจ เพราะได้ทำหน้าที่ของศิษย์ ก่อให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับศิษย์และครู และถือเป็นมงคลของชีวิตของศิษย์เพราะตัวครูผู้ถูกไหว้ย่อมจะให้คำอวยพรหรือคำสอนที่ดีแก่ศิษย์ไปใช้ในชีวิตอีกด้วย


แร๊พกลอน 8 เลิกไหว้ครู ถูกแต่งขึ้นเพื่อจะบอกกับบางคนบางท่านที่ไม่เข้าใจและพยายามแสดงความคิดหัวก้าวหน้าว่าการไหว้ครูเป็นเรื่องที่ล้าสมัย เป็นพิธีการแสดงความเจ้ายศเจ้าอย่าง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดจะยกเลิกเสียก็ได้ ซึ่งความคิดความเห็นเช่นนี้ดูจะเป็นการมองเพียงเปลือกนอกหรือกระพี้ มิได้เข้าใจแก่นแท้ที่เป็นนามธรรมของพิธีไหว้ครูว่ามีขึ้นเพื่ออะไร จึงเป็นที่มาของบทกลอนชื่อ “เลิกไหว้ครู” เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของคนเป็นครูว่าทำไมศิษย์ทั้งหลายจึงรักเคารพครูและอยากจะไหว้ครูในทุก ๆ ปี

ชม MV แร๊พกลอน 8 เลิกไหว้ครู คลิกที่นี่


รับชมคลิปวีดีโอของครูแว่นดำเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC5xzmLvSZON7BXffRfyRmKQ?view_as=subscriber

ติดตามครูแว่นดำได้ที่เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=1505296297

หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/kruwandum/

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่