ผู้ปกครองนักเรียนชัยภูมิยังปลื้มโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันช่วยเด็กต้นแบบชุมชน

ผู้ปกครองนักเรียนชัยภูมิยังปลื้มโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันช่วยเด็กต้นแบบชุมชน

ชัยภูมิ – และเด็กทุกคนในโรงเรียนยังได้ขยายโอกาสได้อิ่มท้องครบอาหารหลัก 5 หมู่ทุกวันไม่เคยขาด ที่ยังแถมมีการบูรณาการร่วมจัดสรรให้เด็กนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนแต่ไม่มีงบมาช่วยเหลือได้อิ่มท้องด้วยกันทั้งโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่อื่นๆอีกด้วย หลังเกิดกระแสอาหารกลางวันโรงเรียนหลายแห่งขาดคุณภาพ แต่สำหรับคนในชุมชนที่นี่ยังเกิดความประทับใจและปลื้มใจในการดำเนินงานของโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนร.ทุกคนได้เป็นอย่างดีมายาวนานเกือบ 10 ปี จนถึงปัจจุบัน?

( 14 มิ.ย.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ หลังเกิดกรณีปัญหาการทุจริตโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในหลายพื้นที่ขาดคุณภาพ อีกด้านในส่วนของสถานศึกษาและโรงเรียนในอีกหลายแห่ง ที่ยังตั้งใจดำเนินการทำดีมีคุณภาพก็มีให้เห็นไม่แพ้กันในอีกด้านเช่นกัน

วันนี้จะพาไปดูที่โรงเรียนบ้านช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่มีการดำเนินการจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่นี่อย่างมีคุณภาพ จนได้รับการตอบรับจากคนในชุมชน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน มายาวนานกว่า 10 ปี จนได้รับการยกย่องจากชุมชนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประจำตำบลในปัจจุบัน

โดยนายอุทร  ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เปิดเผยว่า โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่นี่ดำเนินการมากว่า 10 ที่ผ่านมา โดยแรกๆก็มีการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กได้เพียงในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเด็กในชั้น ม.1-ม.3 จะต้องซื้อหรือหาอาหารมารับประทานในช่วงกลางวันเอง

จนทางโรงเรียนและ อบต.นาฝาย จึงได้เกิดการริเริ่มเมื่อช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายที่จะช่วยเด็กนักเรียนที่นี่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตรฐานะทางครอบครัวไม่ดี ทางโรงเรียน คณะครูผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน จึงได้ทำการบูรณาการงบประมาณร่วม ซึ่งทุกปีๆละ 2 ครั้ง ในแต่ละช่วง 100 วัน ทาง อบต.นาฝาย เอง จะจัดสรรงบเข้ามาช่วยสนันสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่นี่ ช่วง(100วัน)ละ 178,000 บาท

ที่จะนำมาทำโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่นี่ในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ได้รวม 195 คน ซึ่งจะตกเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารหัวละ 20 บาท และต้องจ่ายวันละไม่น้อยกว่า 3,900 บาท แต่มาจนถึงทุกวันนี่ทางโรงเรียนเอง ได้มีการจัดการการมีร่วมร่วมทั้งจากโรงเรียน คณะครู ชาวบ้านผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน จนสามารถบูรณาการร่วมโครงการอาหารกลางวันมาจัดสรรให้เด็กได้อิ่มท้องทุกคนจนไปถึงระดับเด็กชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมดได้ รวมในปัจจุบันได้มากกว่า 255 คน โดยแยกเป็นระดับอนุบาล 39 คน ประถมศึกษา 144 คน และม.1-ม.3 อีกรวม 72 คน

โดยจะเน้นมีการดำเนินการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่จะมีการจัดเมนูอาหารให้เด็กได้รับประทานในทุกวันครบอาหารหลัก 5 หมู่ ที่มีคุณภาพไม่เคยขาด และเด็กทุกคนได้อิ่มท้องครบทุกคน ซึ่งเรื่องนี้โครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบ 5 หมู่สามารถทำได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันคิดกันทำและก็เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเด็กทุกคนในชุมชนมาได้ต่อเนื่องเป็นอย่างดีมาจนปัจจุบันอีกด้วย

ขณะที่สอบถามไปยังเด็กนักเรียนหลายคนในครั้งนี้ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอขอบคุณโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านช่อระกาที่ดำเนินการมาได้ดีต่อเนื่องมาตลอดจนถึงวันนี้ด้วย ที่ทุกวันหนูและน้องๆจะมีอาหารที่น่ารับประทาน มีคุณภาพ และได้อิ้มท้องครบกันทุกคนไม่เคยขาด และในส่วนคนที่รับประทานยังไม่อิ่มก็ยังบอกว่าบางวันก็ขอรับประทานให้อิ่มจนได้ถึง 3 รอบ 3 จาน ทางโรงเรียนก็ไม่เคยว่าจนพ่อแม่ก็อยากให้มาโรงเรียนแห่งนี้ตลอดจนทุกวันนี้

ส่วนด้านผู้ปกครองนักเรียนอีกหลายราย ก็บอกอีกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้โรงเรียนเป็นต้นแบบเรื่องอาหารกลางวันให้กับเด็กในชุมชนที่นี้ด้วยดีมาตลอด และผู้ปกครองทุกคนมาเห็นก็มั่นใจที่จะให้บุตรหลานคนในชุมชนมาเรียนที่นี่และทุกวันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจต่อการทำงานดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้เด็กได้ดีมาก จนปัจจุบันเกิดการมีส่วนร่วมเมื่อชาวบ้านทุกคนทราบว่าทางโรงเรียนจะจัดงานอะไรทุกฝ่ายก็จะออกมาช่วยร่วมใจกันช่วยงานด้วยดีตลอดมาอย่างยั่งยืนตามมาจนถึงวันนี้ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่