เลี้ยงไส้เดือนขายมูลรายได้ดี เจ้าเดียวใน อ.สะเดา

เลี้ยงไส้เดือนขายมูลรายได้ดี เจ้าเดียวใน อ.สะเดา

สงขลา – ผอ.กองสาธารณสุข ทม.สะเดา ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันหยุด เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูลเสริมรายได้  เพียงเจ้าเดียวใน อ.สะเดา เจาะกลุ่มเกษตกรที่รักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงสารเคมี และกลุ่มลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ

14 มิ.ย. 2561 นางสมญา หวังจิ อายุ 51 ปี ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองสะเดา บอกว่าตนเองได้ทำการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อขายมูลไส้เดือนทำปุ๋ยชีวภาพสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ในด้านเกษตร และจากการที่ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหลายๆที่ จึงคิดว่าน่าจะสามารถทำเป็นงานอดิเรก ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

ซึ่งการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูลมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลย คือนำขี้วัวแห้งมาพรมน้ำในกะบะที่เตรียมไว้คนให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ 3 วันเพื่อให้ขี้วัวนิ่ม และแก๊สเจือจาง จากนั้นก็นำขี้วัวที่หมักได้ที่แล้ว มาใส่ในกะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จนเกือบเต็มกะละมังพยายามบี้ให้ขี้วัวละเอียดพรมน้ำพอชุ่ม แล้วนำพันธุ์ไส้เดือนใส่ลงไปอัตราส่วนพันธุ์ไส้เดือน 250  กรัมต่อหนึ่งกะละมัง นำไปวางไว้ในที่ๆอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่โดนแสงแดด   ประมาณ 25- 30 วันไส้เดือนก็จะกินขี้วัวและถ่ายมูลออกมาจนสามารถนำมาใส่ลงในเครื่องปั่นคัดแยกมูล และตัวไส้เดือนออก ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้ต้องนำไปพักไว้ให้แห้งก็สามารตักใส่ถุงขายได้ ส่วนไส้เดือนก็นำไปเลี้ยงในรุ่นต่อไป

“ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูลลงทุนสูงในครั้งแรก แล้วก็กินได้ยาว เพราะพันธุ์ไส้เดือนราคาขายกิโลกรัมละ 500 – 800 บาท แต่เมื่อเลี้ยงไปเรื่อยๆมันจะขยายพันธุ์ออกมาอย่างรวดเร็ว จนสามารถขายได้เช่นกัน ส่วนวัตถุดิบในการเลี้ยงคือขี้วัว เป็นขี้วัวนมที่สั่งมาจาก จ.ราชบุรี ซึ่งของเราจะเลี้ยงโดยใช้ขี้วัวเพียงอย่างเดียวไม่ผสมอย่างอื่น บางครั้งขี้วัวก็ขาดตลาดทำให้ต้องสั่งมาคราวละเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อการเลี้ยงที่ต่อเนื่อง และจากการทดลองพบว่าไส้เดือนจะเจริญเติบโต และเปลี่ยนสภาพขี้วัวเป็นมูลหรือปุ๋ยได้ดีที่สุด กว่าขี้วัวอื่นๆ ส่วนปัญหาในการเลี้ยง ก็คอยระวังพวกมดที่อาจลงไปกัดตัวไส้เดือน แต่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆคือการพรมน้ำ ”

ในส่วนของลูกค้า จะมีลูกค้าทั้งขาจรและลูกค้าขาประจำ  มาซื้อนำไปใช้ในการปลูกผักชีวภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคที่รักและดูแลสุขภาพ เพราะมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี บางรายก็นำไปหว่านในบ่อปลาหรือบ่อกุ้งเพื่อเพิ่มแพลงตอนในน้ำ ซึ่งราคาขายถุงละ 1 กิโลกรัม 35 บาท กระสอบละ 20 กิโลกรัม 300 บาท ทั้งนี้ลูกค้าสั่งจองเข้ามาทำรายได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งฟาร์มไส้เดือนของเราเป็นเพียงเจ้าเดียวใน อ.สะเดา นางสมญาฯบอก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่