เดินรณรงค์สกัดเด็กและเยาวชน ก้าวสู่นักพนันหน้าใหม่ในช่วงฟุตบอลโลก 2018

เดินรณรงค์สกัดเด็กและเยาวชน ก้าวสู่นักพนันหน้าใหม่ในช่วงฟุตบอลโลก 2018

มหาสารคาม – เดินรณรงค์ป้องกันเด็กเยาวชน ตระหนักถึงภัยร้ายจากการพนัน โดยเฉพาะการพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018  พร้อมเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิดป้องกันการเกิดนักพนันหน้าใหม่
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม  นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเดินรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก  ครั้งที่ 21 โดยมีนักเรียน  นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์กว่า 1,000  คน ซึ่งภายในขบวนมีการโชว์ป้ายคำขวัญ สนับสนุนการชมฟุตบอลปลอดการพนัน และการเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสป้องกันการเกิดนักพนันหน้าใหม่ ซึ่งอาจเป็นบุตรหลานคนในชุมชน ลูกหลานภายในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาในหลายด้านได้
รณรงค์-บอลโลก-2018-มหาสารคาม รณรงค์-บอลโลก-2018-มหาสารคาม
นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยของการเล่นพนันฟุตบอล  ปลูกฝังให้เยาวชนให้รู้เท่าทันโทษของการเล่นพนัน  ซึ่งปัจจุบันมีสื่อชนิดต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  พร้อมกับปลุกจิตสำนึกของผู้ปกครองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน  ลดละเลิกการพนันทุกชนิด  และไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดในหมู่บ้าน  ชุมชน  ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสถานศึกษาทุกแห่งปลอดจากการเล่นพนันทุกชนิด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากการพนัน  และเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในสังคม
รณรงค์-บอลโลก-2018-มหาสารคาม รณรงค์-บอลโลก-2018-มหาสารคาม รณรงค์-บอลโลก-2018-มหาสารคาม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่