รมว.ท่องเที่ยวเดินหน้าขับเคลื่อน”ไทยแลนด์ริเวียร่า ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก”

รมว.ท่องเที่ยวเดินหน้าขับเคลื่อน”ไทยแลนด์ริเวียร่า ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก”

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือไทยแลนด์ริเวียร่า ระดมสมองภาครัฐเอกชนเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  และระนอง สำรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมเผยเลขาองค์การการท่องเที่ยวโลกเล็งเห็นศักยภาพของฝั่งทะเลตะวันตกเตรียมจัดประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่ประจวบคีรีขันธ์

            วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ที่ห้องบอลลูน 1 โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตก หรือ ไทยแลนด์ ริเวียร่า โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางอรสร อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์,นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี ,นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ผู้แทนจากชลประทานจังหวัด,โยธาธิการและผังเมือง,แขวงทางหลวง ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เข้าร่วมประชุม

              นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์ในแนวทางการพัฒนาฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่แนวเขาตะนาวศรี ไปถึงอ่าวไทย ให้เชื่อมโยงกัน สิ่งสำคัญคือคือ ทุกอำเภอจะต้องได้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ถนน ระบบชลประธาน ผังเมืองรวม ตลอดจนประมงชายฝั่งต่างๆ ที่จะต้องมาเชื่อมกัน

               สำหรับในวันนี้   เป็นการสำรวจและพูดคุยถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ระบบน้ำเพื่อการบริโภค และเพื่อการเกษตรเพียงพอหรือไม่ ระบบคมนาคม ทั้งทางราง ที่จะมีการสร้างรถไฟรางคู่ ทางถนน ทั้งการสร้างมอเตอร์เวย์ และพัฒนาเส้นทางใหม่ เส้นทางเดินเรือ และสนามบิน การจัดการด้านผังเมือง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชน เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโต และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมตามมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น

                  ซึ่งการท่องเที่ยวในฝั่งทะเลตะวันตกจะเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และมีความหลากหลายทั้ง ทะเล ภูเขา ลุ่มน้ำ ที่ราบ ชายหาด ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของรถไฟรางไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และสนามบินนานาชาติ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ดังนั้นจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เกิดความเป็นธรรมให้ธรรมชาติลุชุมชน

                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ตนเองได้นำเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสำรวจพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขาธิการองค์การท่องเที่ยวโลกเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่เหล่านี้ทั้งระบบราง ถนน และพื้นที่ชายหาด ซึ่งเลขาธิการองค์การท่องเที่ยวโลก ได้ตกลงที่จะจัดประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องการลงทุนด้านการท่องเที่ยวขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตก ในการแสดงศักยภาพของตนเองสู่สายตาชาวโลก ซึ่งยอมรับว่าจะต้องใช้เวลา แต่สิ่งสำคัญจะต้องรักษาทิศทางในการพัฒนาให้ชัดเจน

             หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  และคณะได้เดินทางมาดูพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา  ที่บ้านหัวดอนเขาตะเกียบ ซึ่งเป็นจุดการคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาทั้งจากพัทยา มาหัวหิน และจากหัวหิน ไปพัทยา หลังจากนั้นได้นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังฝั่งพัทยา เพื่อดูการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ข่าว/ภาพ  ..วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่