นายกเล็กหนองแหย่งนำคณะผู้ปกครองเข้าตรวจสอบคุณภาพปริมาณอาหารกลางวัน

นายศุภชัย ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งทำการเปิดสอนในระดับอนุบาล 1-3 พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันว่าได้รับอย่างเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการหรือไม่ ผลจากการตรวจสอบพบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการรับจ้างประกอบอาหารให้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างและเลือกรายการอาหารที่เหมาะแก่การเจริญวัยของเด็ก “เราจะดำเนินการสุ่มตรวจทุกระยะ เพื่อให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ พอเพียงแก่ความต้องการ”นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่งกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่