เชียงรายเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกบนเส้นทางตามรอยพญามังรายมหาราช

เชียงรายเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกบนเส้นทางตามรอยพญามังรายมหาราช

เชียงราย-เปิดตัวอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกบนเส้นตามรอยพญามังรายมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ภายใต้โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช  ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับ     นางสิริรัตน์ โอภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมไปถึงประชาชน เข้าร่วม ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายการจัดกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กระทรวงวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้และกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพญามังรายมหาราช ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักบ้านเกิดและประเทศชาติ รู้รักอัตลักษณ์ล้านนาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนสินค้าและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับในวันนี้ เป็นการเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ครั้งที่ 1 ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายได้แก่ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยก) พร้อมทั้งการเยี่ยมชมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าว ยังจะจัดให้มีกิจกรรมการเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ขึ้น ณ อำเภอพญาเม็งราย, ดอยตุง, เชียงแสน และดอยจอมทอง ตามลำดับ พร้อมด้วยการจัดเสวนาและกิจกรรมทดลองท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดทำข้อมูล คู่มือ แผนที่รายการนำเที่ยวตามรอยพญามังรายมหาราช

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่