เกษตรกรรุ่นใหม่เลี้ยงจระเข้รับเงินล้าน 

เกษตรกรรุ่นใหม่เลี้ยงจระเข้รับเงินล้าน 

เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้พื้นที่เพียง 1 งาน เลี้ยงจระเข้ป้อนเข้าบริษัทในส่วนกลาง ทำรายได้หลักล้านบาท 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว Smart Farmer อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ว่า  มีโอกาสได้เข้าไปดูการทำงานของนางสาว ธลันชนันท์ ปัญญาศรีย์ อายุ 30 ปี เป็นYoung Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร จบการศึกษาคณะประมง ม.แม่โจ้ ซึ่งทำเกษตรผสาน แบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ จำนวน 7 ไร่เป็นที่อยู่อาศัยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำไว้เลี้ยงปลา กุ้งฝอย

แต่เกษตรกรรายนี้ ได้แบ่งพื้นที่1งานเลี้ยง”จระเข้ “เพื่อจำหน่ายให้บริษัทเอกชน ทางภาคกลาง  จำนวน 300ตัว โดยเลี้ยงตั้งแต่ขนาด 30 ซม. ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3.5-4ปี จนมีขนาด 180 -200 ซม. โดยต่อตัวจะขายได้ในราคา เซนติเมตรละ 38-40 บาท  ถึงเวลาจำหน่ายจะขายมูลค่ากว่า เกือบ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นการใช้พื้นที่ไม่มากแต่สามารถมีผลผลิตที่ขายได้ในราคาสูง และมีรายได้ระหว่างรอผลผลิตจากพืชผัก ปลา กุ้ง รวมถึงหยอดกระปุกรับเงินล้านในบ่อจรเข้ และยังขยายต่อไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปในอนาคต

สำหรับแนวคิดYoung Smart Farmer เชียงใหม่นั้นมีทั้งแนวคิดที่แตกต่างการออกไป แต่ทุกคนทุกรายล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือร่วมกันพัฒนาอาชีพเกษตรต่อยอดองค์ความรู้เกษตรรุ่นหลัง มาปรับใช้ผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่