นายกฯ ห่วงเกษตรกร เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายกฯ ห่วงเกษตรกร เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยเกษตรกร โดยเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างครบวงจร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ โดยได้แสดงความห่วงใยในปัญหาของเกษตรกร และได้เน้นย้ำการพัฒนาและสร้างการรับรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจากบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล อาทิ เรื่องการประกันราคาข้าว การจำนำไว้ในยุ้งฉางของ ธ.ก.ส. ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่เกษตรกรบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจขั้นตอนในการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

ทั้งนี้ จึงฝากสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เน้นย้ำการแก้ปัญหาที่ต้นทางเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งเรื่องกลไกการตลาด ซึ่งการเพาะปลูกควรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความกังวลในเรื่องการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งปัญหาผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการของตลาด ซึ่งภาคประชาชนโดยความร่วมมือของภาครัฐจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในรูปแบบระบบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการค้าขายผ่านทางออนไลน์ และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนจากระบบเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการรองรับความเสี่ยงอย่างยั่งยืนอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่