ลพบุรี รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

ลพบุรี รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ร่วมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รณรงค์เชิงรุกป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลกเพื่อเป็นการปราม ป้องกันเด็ก เยาวชนหลงผิดเล่นการพนันฟุตบอล อันจะก่อให้เกิดผลเสียเสียต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ร่วมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รณรงค์ไม่พนันบอล

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ร่วมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำโดย พันตำรวจเอก ประเสริฐ หนูดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล (กต.ตร.สภ.ชัยบาดาล) และ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จัดการรณรงค์เชิงรุกป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตำรวจบรรยายให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ประเทศรัสเซีย นั้น ทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกจะมี เด็ก เยาวชนและประชาชน เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ทางจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะที่อำเภอชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย ของการเล่นการพนัน เพื่อเป็นการปราม ป้องกันเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่ให้หลงผิดเล่นการพนันฟุตบอล อันจะก่อให้เกิดผลเสียเสียต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมอีกมากมาย สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้แก่การบรรยายให้ความรู้ถึงการดูฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ ดูให้เป็นกีฬา บรรยายถึงโทษ พิษภัยของการเล่นการพนันฟุตบอล เป็นอบายมุข ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

เดินรณรงค์เชียร์บอลไม่พนัน

การเดินรณรงค์ของนักเรียน นักศึกษา การเคาะประตูบ้านแจกใบปลิว เอกสาร ให้ความรู้กับประชาชน มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ กว่า 300 คน  สำหรับในหมู่บ้านอื่นๆ ใช้วิธีโดยการให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ที่มีทุกหมู่บ้านอยู่แล้วและทางสถานีวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย.

เดินขบวนรณรงค์เชียร์บอลโลกไม่พนัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่