ศาลจ.แม่สอด ติวเข้มผู้ประนีประนอม

ศาลจ.แม่สอด ติวเข้มผู้ประนีประนอม

ศาลจังหวัดแม่สอด อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด เผยคดีสำเร็จกว่าร้อยละ 90

ที่ห้องประชุม 1 ศาลจังหวัดแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด โดยมีนางสาวปรีดา ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานปนะจำศาลจังหวัดแม่สอด กล่าววัตถุประสงค์ ว่า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานของผู้ประนีประนอม , เพื่อให้ผู้ประนีประนอมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ , จะส่งผลให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี มีความเชื่อมั่นในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การอบรมดังกล่าว มีผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดแม่สอด จำนวน 12 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งนายอนุรักษ์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม และนายศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดแม่สอด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สำหรับงานไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดแม่สอด มีคู่ความไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศไทย