กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ฉลองความสำเร็จบรรลุชั่วโมงการทำงาน

กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ฉลองความสำเร็จบรรลุชั่วโมงการทำงาน

กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ฉลองความสำเร็จบรรลุชั่วโมงการทำงาน ปลอดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานมากกว่า 10 ล้านชั่วโมง นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร 

       เนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จให้กับพนักงานและผู้รับเหมาในโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ บรรลุชั่วโมงการทำงานปลอดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานมากกว่า 10 ล้านชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารออดิทอเรียม โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีพี 2&3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

   ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ENGIE Asia Pacific และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโกลว์ เข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ประจำสำนักงานใหญ่และประจำโรงไฟฟ้าโกลว์ รวมถึงผู้แทนของบริษัทผู้รับเหมาจำนวน 20 บริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่