มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือร่วมกับบริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด และภาคประชาชน เปิดบ้านเยี่ยมชมแก้ไขกลิ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือร่วมกับบริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด และภาคประชาชน เปิดบ้านเยี่ยมชมแก้ไขกลิ่น

โรงงาน ไทยฮั้วระยองยางพารา เปิดบ้านให้เยี่ยมชมการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราเป็นต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยและในโลกก็ได้ ทางโรงงานจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ผู้นำท้องถิ่น โดยมี นายอาจินต์ กิตติพล นายก อบต.กะเฉด  กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายโทนี่ เฉน ผู้แทนโรงงาน  นางสาวรณิสร เกิดมณี ผู้แทนโรงงาน นางศิริรัตน์ ตันตะระวิสิทธิ์ ผู้แทนโรงงาน  นางสาวปกรวรรณ เวชล้ำฤทธิ์ ผู้แทนโรงงาน ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย

ทางโรงงานไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทรไทยเยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะหาวิธีการบำบัดกลิ่นที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหารกลิ่นจากป้องควันด้วยระบบจับประจุอนุภาคของกลิ่นเหม็นด้วยสารผสม smell janitor ปัญหากลิ่นภายในกระบวนการผลิต และกองขี้ยางด้วย สารจับกลิ่น ODL  นวัตกรรม จากผงแร่ธรรมชาติ ปัญหากลิ่น ณ บ่อชะล้าง ด้วยการเดินระบบอัติโนมัติสเปรย์ สารผสม Smell janitor

ซึ่งลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ TRR 001/2561 ลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 4 เดือน  โรงงาน ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด ได้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบเกี้ยวกับกลิ่นเหม็นลดน้อยลง และโรงงานไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด ได้สั่งซื้อสารที่ใช้ในการบำบัดกลิ่น 3 เดือน  ต่อเนื่อง ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อให้พี่น้องชาวกะเฉดอยู่คู่กับโรงงานตลอดไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่