สหกรณ์ จังหวัดระยอง ร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยองปี 2561

สหกรณ์ จังหวัดระยอง ร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยองปี 2561

ณ. บริเวณตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ริมถนนสาย 36 ต. เชิงเนิน   อ.เมือง จ.ระยอง เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง นายสมบูรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์ ประธานกรรมการบริหารตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ร่วมแถลงข่าวจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง 2561 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลไม้จังหวัดระยองโดยมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งภายในงานได้มีการลงทะเบียนแจก  สติกเกอร์ ติดทุเรียน คุณภาพ และแจกผลไม้ เช่นเงาะ ทุเรียน สับปะรด ลองกอง ให้ชิมฟรี

เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยองเพื่อการบริหารจัดการผล ผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพสอด คล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยองจึงได้จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง ปี 2561เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าและผู้บริโภครู้จักและชื่นชอบผลไม้ดีมีคุณภาพของจังหวัดระยองได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ซึ่งหากผู้บริโภคชื่นชอบและยอมรับจะทำให้สามารถจำหน่ายกระจายออกนอกแหล่งผลิตได้มากขึ้นสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวน เป็นการแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดได้อย่างยั่งยืน

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยองกล่าวว่า สำหรับด้านประชาสัม พันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยองจึงได้จัดให้มีตลาดผลไม้ที่มีการควบคุมคุณ ภาพเพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลไม้คุณภาพและมีการรับประกันคุณภาพจากเกษตรกรที่นำผลไม้จากสวนของตนเองมาจำหน่ายตรงพ่อค้าขายส่งขายปลีกและประชาชนทั่วไปใช้ชื่อว่า ตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัดมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนได้แก่จังหวัดระยองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัด       ระยองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองจำกัด(เจ้าของพื้นที่)ตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองจำกัดได้เริ่มเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากเกษตรกรชาวสวนในเขตอำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้าน ค่ายและอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนพ่อค้าขายปลีก ขายส่งและประชาชนทั่ว ไป

วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทั้งประเทศทราบทั่วกันว่าจังหวัดระยองได้ส่งเสริมการผลิตและควบ คุมคุณภาพไม้ผลและได้มีตลาดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัดจะเป็นตลาดผลไม้ที่รับประกันคุณภาพอีกตลาดหนึ่งของจังหวัดระยอง ที่ทุกท่านสามารถมาซื้อขายได้อย่างมั่นใจภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ และตลาดนี้เป็นตลาดที่จังหวัดระยองส่งเสริมให้ผู้ขายติด QR Codeทุเรียนระยองทุกลูกเพื่อรับประกันคุณภาพและรับรองว่าทุเรียนลูกนั้นเป็นทุเรียนระยองจริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัดจะเป็นตลาดกระจายผลไม้คุณภาพควบคู่ไปกับตลาดเขาดิน อ.แกลง ตลาดตะพง อ.เมือง ตลาดพลงตาเอี่ยม อ.แกลง ของจังหวัดระยอง ต่อไปอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่