สี่หน่วยรัฐเข้าดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส

สี่หน่วยรัฐเข้าดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส

เจ้าหน้าที่จากสี่หน่วยงานของรัฐ เข้าดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ภายในบ่อขยะแพรกษาใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 พล.อ.วิสุทธิ์  นาเงิน   รองปลัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธาน วพน.รุ่น 11 พร้อมด้วย พล.อ.คณิศ  ทศวัฒน์  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ท.ศิริพล  ศิริทรัพย์  รองประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนภายใน บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายคณพศ  นิจสิริภัช  ประธานบริหาร บริษัท อีส เทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ ก่อนพาคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน

ด้าน พล.อ.วิสุทธิ์  นาเงิน  รองปลัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า  ในวันนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ร่วมกับสถาบันวิทยาการพลังงาน วพน.รุ่น  11 สำนักงานสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศและวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้นำคณะหน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนที่สามารถแปรรูปเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจากการที่ได้ฟังบรรยายและเข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของบริษัทดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่าทางบริษัท อีส เทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงและศูนย์จัดการขยะชุมชนแห่งนี่ยังสามารถรองรับปริมาณขยะได้ในปริมาณวันละ 4,000 ตันต่อวัน โดยเฉลี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังแปรรูปขยะและมีวิธีบริหารจัดการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทดแทนซึ่งที่ผ่านมาทราบกันดีว่าขยะมีจำจำนวนค่อนข้างมากและในวันนี้ทางหน่วยงานราชการได้มาศึกษาและเยี่ยมชมการบริหารจัดการของบริษัทแห่งนี้แล้วจึงอยากให้ศูนย์บริหารจัดการขยะแห่งนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ท้องถิ่นอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้และศึกษาวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างสมบูรณ์แบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาขยะในท้องถิ่นของตัวเองถ้าเราเข้าใจในวิธีและนำเอาขยะเหล่านี้ไปใช้ให้ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและช่วยพัฒนาประเทศของเราต่อไปได้อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่