กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี

กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี

พลโท กู้เกียรติ  ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1  เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ครบรอบ47  ปี ณ.ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

โดยมีพระเทพเมธาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีฝ่ายธรรมยุติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์จำนวน 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งในครั้งนี้มี พลตรี สนิทชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9  พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี  และกำลังพลกองพลทหารราบที่ 9 เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองพลทหารราบที่ 9 ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่เหล่าทหารกล้าที่ร่วมรบในสมรภูมิสงคราม ทุ่งลาดหญ้าในสงครามเก้าทัพ

สำหรับกองพลทหารรบที่ 9มีคำสั่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2511 เป็นกองพลทหารอาสาสมัคร บรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 กองทัพบกได้ออกคำสั่งตั้งกองพลใหม่ขึ้น โดยแปลงสภาพกองพลทหารอาสาสมัคร เป็นกองพลใหม่ขนานนามว่า กองพลที่ 9 และในวันที่ 16 กันยายน 2525 กองทัพบกได้มีคำสั่ง เปลี่ยนนามจากหน่วยเดิม คือกองพล 9 เป็นกองพลทหารราบที่ 9

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่