นักธุรกิจใต้หวันนครปฐม สำนึกคุณแผ่นดินไทย มอบทุนการศึกษา

นักธุรกิจใต้หวันนครปฐม สำนึกคุณแผ่นดินไทย มอบทุนการศึกษา

นครปฐม : นักธุรกิจชาวไต้หวัน สำนึกคุณแผ่นดินไทย ใจป้ำควักเงิน 5 แสนบาท มอบทุนการศึกษาเด็กนครปฐม เรียนดีแต่ยากจน หนุนโครงการ “เด็กไทยก้าวไกล ใฝ่รู้ สู่อาเซียน” เสริมความเข้มแข็งอนาคตเด็กไทย

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ เด็กไทยก้าวไกล ใฝ่รู้สู่ อาเซียน ณ บริษัท ไทยเฟิง จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม

นางธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัท ไทยเฟิง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “เด็กไทยก้าวไกล ใฝ่รู้ สู่อาเซียน” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความขยันมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมในอนาคต

นอกจากนี้เป็นการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย ที่ตนเองและครอบครัว มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการในเมืองไทย เนื่องจากตนเองเป็นชาวไต้หวัน และได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเมื่อปี 2550 จึงมีความซาบซึ้งในความเป็นคนไทย และ มีความรักความผูกพันกับประเทศไทย อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีความสุขในการทำความดี สร้างเสริมสังคมในการให้โอกาสต่อผู้อื่น จึงได้มอบทุนให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน จำนวน 152 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนดัด ,โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สมุทรสาคร ,โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนบ้านคลองลัด อ้อมใหญ่, โรงเรียนบ้านบางประแดง, โรงเรียนบ้านดงเกตุ, นักเรียนจากชุมชนข้างเคียง และบุตรของพนักงานไทยเฟิง

โดยจัดมอบทุนเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 3,000 บาท ระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 8,000 บาท ระดับปริญญาโทศึกษาต่อต่างประเทศ 1 ทุน 10,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่