เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจโรค มือ เท้า ปาก เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มุกดาหาร- เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัย พร้อมสาธิตการล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 ที่โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ของจังหวัดมุกดาหาร ไม่พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเกิดโรคดังกล่าว จากสภาวะอากาศที่เย็นจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเล็กอ่อนแอลง เจ็บป่วยง่ายขึ้น และเป็นช่วงเปิดเทอมการอยู่ร่วมกันในอาคารเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย

จึงได้สั่งการให้กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวพรทิพย์ จิตรมาส พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ออกมาให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง โรคมือเท้าปากพร้อมสาธิตการล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค นอกจากนี้ยังได้ตรวจคัดกรองเด็กชั้นปฐมวัย ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ สามารถจะติดต่อกันทางลมหายใจ น้ำลาย โดยอาการของผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ หลังจากรับเชื้อ 3-6 วัน จะพบตุ่มแดง ที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส ซึ่งบริเวณรอบ ๆ จะอักเสบแดง แต่ไม่คัน ส่วนมากมักพบตุ่มหรือผื่นที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า โดยอาการจะทุเลา และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน ซึ่งเริ่มตรวจคัดกรองเด็กชั้นปฐมวัย ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย มาตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ค. ถึง 22 มิถุนายน 61  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนทีโอเอวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเนรมิต)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตชด. 234 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรรพต และโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง

นางสาวพรทิพย์ จิตรมาส พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า  ในระยะนี้ได้ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกวัน หากพบเด็กมีไข้ หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้แยกเด็กป่วยไม่ให้คลุกคลีกับเด็กปกติ ให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียน และส่งต่อเพื่อรับการรักษา และควรดูแลให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ ของใช้ และของเล่นเด็ก ล้างมือให้สะอาดก่อนและกินอาหาร และหลังการขับถ่าย ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หรือหลอดดูดร่วมกัน ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และเนื่องจากเทศบาลมุกดาหาร ไม่ใช่หน่วยตรวจรับรักษา ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรค รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และที่สำคัญคือการล้างมือที่ถูกวิธี บ่อยๆ การกินอาหารร้อน การใช้ช้อนกลาง ก็ยังเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีในการป้องกันการเกิดโรคติดต่อได้ทุกโรคเสมอ จึงอยากขอฝากพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลสุขภาพลูกหลานของท่าน ถ้าหากมีอาการ ไข้สูง รับประธานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ดื่มน้ำไม่ได้ มีอาการขาดน้ำ ผิวแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม กระสับกระส่าย ชัก ให้นำลูกหลานรีบไปพบแพทย์โดยด่วน….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น