ระนองสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนพบไม่ผิดปกติ

ระนองสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนพบไม่ผิดปกติ

ระนองสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนพบไม่ผิดปกติ

ระนอง – ท้องถิ่นจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุมตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พบปริมาณอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเป็นไปตามที่กำหนด
นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 2 โรงเรียน ทั้งนี้สืบเนื่องจากข่าวการทุจริตเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อาหารมีปริมาณน้อย ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำการตรวจสอบติดตามป้องกันการทุจริต ซึ่งผลจากการตรวจสอบโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ปรากฎว่าปริมาณอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเป็นไปตามที่กำหนด จึงได้ทำการแนะนำให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันไว้ในสถานที่ที่ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งจะทำการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนต่างๆเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่