วัดป่าสายหลวงปู่ชากว่า 300 สาขา เคร่งครัดวินัยไม่ถือเงิน

วัดป่าสายหลวงปู่ชากว่า 300 สาขา เคร่งครัดวินัยไม่ถือเงิน

อุบลราชธานี – วัดสายป่าวัดหนองป่าพงกว่า 300 สาขาไทยและต่างประเทศปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 227 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้น หลวงปู่ชา นำมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่เอาเงินบริจาคมาเป็นของตนเอง มีคณะกรรมการเป็นผู้จัดการบริหารเงินของวัด

ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเป็นวัดที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ มีประชาชนเดินทางกราบไหว้เจดีย์ของหลวงปูชา สุภัทโท อย่างต่อเนื่อง ตามต้นไม้มีการติดคติข้อความคำสอนของหลวงปู่ชาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาในวัดได้ศึกษา ทำให้ผู้ที่เข้าไปภายในวัดรู้สึกถึงความสุขและมีความสงบทางจิตใจเนื่องจากมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ

นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ กรรรมการวัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพงสาขาที่19 เปิดเผยถึงการบริหารจัดการเงินของวัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพงว่า ตนเองมีความรู้สึกว่าการมาทำบุญที่วัดหนองป่าพงแล้วมีความรู้สึกสบายใจ เพราะวัดที่นี้ไม่เคยเชิญชวนให้บริจาคเงิน เพราะทางวัดได้ยึดถือปฏิบัติวินัยอย่างเคร่งครัดตาม 227 ตามพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนคือที่วัดไม่มีการเชิญชวนให้บริจาคเงิน ไม่มีใบฏีกาเรี่ยไรเงิน พระจะรับเงินจากผู้มีจิตศรัธาไม่ได้ต้องให้มัคธายกหรือญาติโยมที่เป็นผู้ติดตามเป็นคนรับเงินมาเข้ากองกลางของวัด เมื่อจะใช่เงินจะต้องประชุมและมีมติถึงจะเอาเงินนั้นออกมาใช้ได้แต่พระจะไม่ได้จับเงินก้อนนั้น

ในการใช้จ่ายผู้ที่จะใช้เงินไปชื้อของจะเป็นมัคธายก กรรมการวัดที่ได้รับมติคณะให้ดำเนินการ หากเป็นของใช้ทั่วไปก็จะมีพระติดตามไปด้วย ทั้งนี้เงินที่ญาติ โยมถวายจะต้องระบุ บอกจุดมุ่งหมายว่าถวายทำอะไร จะเอาเงินไปใช้ผิดจุดมุ่งหมายของคนที่ถวายไม่ได้และภายในบริเวณวัดจะไม่มีการจัดงานหรือมโหรสพงานรื่นเริงใดๆ จะมีแต่การจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีเพียงการแสดงธรรม

ข่าวโดย : เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่