มหกรรมสร้างงาน-อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่”   ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชน และเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ การมีงานทำให้กับประชาชน

โดยมีกิจกรรมบนเวที Talk Show เรื่อง “ช่างเหลาหัว Delivery” และ “คนแบบไหนที่โลกต้องการ”  การตอบปัญหาทางอาชีพ ในส่วนของกิจกรรมภายในบริเวณงาน อาทิ การแสดงรูปแบบจำลอง (Model) ด้านอาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ศูนย์การศึกษาพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้”  โลกการศึกษาและการแสดง innovation และ Robot และอาชีพจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  สาธิตอาชีพอิสระพร้อมปฏิบัติจริง 34 อาชีพ เช่น การทำกาแฟดริป  การทำกระเป๋าเครื่องหนังทำมือ  การจัดสวนธรรมชาติในขวดแก้ว  การนวดสปาเพื่อสุขภาพ การทำเครื่องประดับหินมงคล  การทำขนมครกจากข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น  การแสดงโครงงานด้านอาชีพของนักเรียน

นิทรรศการ 10 เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม  ทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ  การเขียน Resume Thai and English และทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  วีดีทัศน์เกี่ยวกับเส้นทางเข้าสู่อาชีพเสมือนจริง  รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบ E-Service บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ/ทดสอบบุคลิกภาพผ่านระบบ VGNEW E-Services/ทดสอบ IQ และ EQ  การจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน/กลุ่ม OTOP/กลุ่มผู้สูงอายุ   และบริการให้คำปรึกษาการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว  การจัดงานนัดพบแรงงานจากนายจ้างกว่า 50 บริษัท 1,000 อัตรา และการแข่งขันเกมส์ชิงรางวัล และกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานทางการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 1127446   ในวันและเวลาราชการ  หรือ  Line ID :  @doecmi

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น