หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสหกรณ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง และห้างบิ๊กซี จัดกิจกรรมบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม คุณภาพมาตรฐานส่งออก สดจากฟาร์ม ส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยจำหน่ายกุ้งราคาถูกกว่าท้องตลาด
ที่บริเวณห้างบิ๊กซี อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายศีริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และส่วนราชการในจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม คุณภาพมาตรฐานส่งออก สดจากฟาร์ม ส่งตรงถึงผู้บริโภค ทั้งนี้จากสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม ในตลาดโลกตกต่ำ ทำให้ราคากุ้งขาวแวนนาไม ในประเทศมีราคาลดลง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2561 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับวามเดือดร้อน เนื่องจากขายผลผลิตได้ราคาต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต และเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งของประชาชน บรรเทาปัญหาด้านปริมาณและราคาจึงจัดงานดังกล่าวขึ้น

โดย สหกรณ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง นำกุ้งขาวแวนนาไมมาจำหน่ายที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี โดยจำหน่ายกุ้งสดและปรุงสุกพร้อมจัดมุมให้รับประทาน กุ้งขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัมๆละ 199 บาท ขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัมๆละ 185 บาท ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัมๆละ 169 บาท ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัมๆละ 159 บาท ซึ่งเป็นกุ้งคุณภาพมาตรฐานส่งออก โดยจำหน่ายวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณห้างบิ๊กซี ทางด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าการนำกุ้งมาจำหน่ายในวันนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากุ้งราคาตกต่ำ

  

ถึงแม้ว่าขณะนี้ราคากุ้งเริ่มขยับขึ้นบ้างแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรก็ยังคงเดือดร้อน ดังนั้นประชาชนควรช่วยกันบริโภคกุ้งเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ในขณะที่เกษตรกรเองก็ต้องมีการปรับตัวในการเลี้ยง พร้อมทั้งคิดวิธีในการส่งออกและมองหาตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระจายสินค้า ลดปัญหาการขาดทุนและเป็นการกระจายสินให้มากขึ้นอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่