ครบรอบ 50 ปี เกษตรนครพนม โชว์ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร

ครบรอบ 50 ปี เกษตรนครพนม โชว์ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร

นครพนม – วันที่ 12 มิ.ย.61 ภายในห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ข้างสวนหลวง ร.9 ริมถนนหลวงแผ่นดินสาย 212(นครพนม-ท่าอุเทน) เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดฯ ร่วมกับ นางพจนี ฤทธิกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวีรพงษ์ วรรณลา รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แถลงผลงานการส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอยู่เคียงและช่วยเหลือเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่น มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและแก้ปัญหาแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างมากมาย

นายเกษมฯกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งยังโชว์ผลงานเด่นของเกษตรกรในพื้นที่ ที่ประสบความสำเร็จมีรายได้อย่างยั่งยืน และเกิดการต่อยอดพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้นไป

ขณะที่นางพจนีฯกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมไปถึงการทำงานแบบบูรณาการ เกิดการสร้างเครือข่ายจากความสำเร็จของเกษตรกร พร้อมจะมอบรางวัลดีเด่นแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครพนม ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีผลิตผลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ก่อเกิดรายได้เข้ามาในจังหวัดมากมาย
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2561 เกษตรจังหวัดฯได้ต่อยอดผลงานจากปี 60 เช่นโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี สามารถสร้างอาชีพตามความต้องการของชุมชนใน 123 ชุมชน จนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งในปี 60 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรประสบอุทกภัยใน 11 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อนผลผลิตเสียหาย รัฐบาลมีมติให้กระทรวงเกษตรฯ ยึดแนวทางการดำเนินงานโครงการ 9101 เข้าฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือหลังน้ำลดเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพการปลูกกล้วยเชิงการค้าและการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการนำผู้สนใจไปศึกษาดูงานการปลูกกล้วยหอมทอง พร้องทั้งจัดอบรมเพิ่มทักษะเสริมความรู้ในก่รปลูกกล้วยหอมทองให้ได้คุณภาพ ควบคู่กับการปลูกพืชปลอดภัยในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวออกสู่ประชาคมอาเซี่ยนฯลฯ

ล่าสุดชาวไร่สับปะรดประสบปัญหาราคาตกต่ำ เกษจรจังหวัดฯรวมมือกับพาณิชย์ฯ เกษตรและสหกรณ์ฯ พร้อมหน่วยงานในสังกัด ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 210(มทบ.210) บูรณาการร่วมแก้ไขปัญหา โดยผลผลิตสับปะรดปี 2561 ออกสู่ตลาดพร้อมกันประมาณวันละ 70 ตัน แต่เกษตรกรขายได้เพียงวันละ 40 ตัน ทำให้มีผลผลิตตกค้างอยู่ประมาณวันละ 30 ตัน จึงหาตลาดค้าส่งเพื่อระบายสินค้าจากเดิมราคาตกแค่กิโลละ 4 บาท ปัจจุบันราคาถีบสูงขึ้นเป็นกิโลละ 6 บาท หากขายปลีกจะอยู่ที่กิโลละ 8 บาท ซึ่งเกษตรกรต่างพอใจในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือราคาสับปะรดตกต่ำได้ระดับหนึ่ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่