ชมรมกีฬาชักกะเย่อสากลจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล สพฐ.จอมพลัง ประจำปี 2561

ชมรมกีฬาชักกะเย่อสากลจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล สพฐ.จอมพลัง ประจำปี 2561

นายอนันต์ กัลป์ปะ (กันละปะ) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล สพฐ.จอมพลัง ประจำปี 2561 ณ.โดมเจ้าคุณปัญญาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต สันถวะโกมล ประธานชมรมกีฬากีฬาชักกะเย่อสากลจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

พร้อมด้วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานหอการค้าจังหวัด รองผู้กำการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และแขกผู้มีเกียติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นต่อนักเรียนและเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน  

ให้ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยไดดำเนินการจัดการแข่งขันจำนวน 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 13ปี รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี และรุ่นต่ำกว่า 17 ปี โดยมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 350 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่