เปิดข้อปฏิบัติ การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้แล้ว ที่พสกนิกรจะได้มีโอกาส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดย ‘ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค’ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ดังนั้น ประชาชนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีข้อปฏิบัติแบบไหน รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง เช่น บริการอาหาร น้ำดื่ม บริการทางการแพทย์ ห้องน้ำ เรามาดูกัน

เริ่มจาก การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง
๑. ทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หรือหนังสือเดินทาง และขณะเดินผ่านเครื่องตรวจ กรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ
๒. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๓. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก
๔. หากมีโรคประจำตัว พกยาประจำตัวมาด้วย
๕. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา

การแต่งกาย ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกายด้วยสีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน การให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมจุดบริการอาหาร จำนวน ๓๐ จุด รวมถึงน้ำดื่มไว้บริการประชาชน บริเวณจุดบริการอาหารและพื้นที่ใกล้เคียง รวม ๕๓ จุด เพื่อรองรับประชาชน การให้บริการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้บริการทางการแพทย์ รวม ๓๗ จุด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑๒๐ ชุด โดยมีแพทย์ประจำในแต่ละจุดการให้บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมรถสุขา ๕๔ คัน ให้บริการ ๒๒ จุด และติดตั้งตู้สุขาอีก ๒ จุด รวม ๒๐ ตู้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://phralan.in.th/coronation/rule.php

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น