ฮือนับพัน!!! แต่งชุดดำ ไล่ผอ.ขรรค์ชัยฯ แกนนำยันไม่ย้ายไม่เลิก

ฮือนับพัน!!! แต่งชุดดำ ไล่ผอ.ขรรค์ชัยฯ แกนนำยันไม่ย้ายไม่เลิก

สงขลา – คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่านับพันคน ร่วมแต่งดำชุมนุม ขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัย กัมพลานนท์อนุสรณ์ ”อ้างเหตุบริหารงานไม่โปร่งใสอย่างน้อย 21 โครงการ และบริหารงานสร้างความขัดแย้ง ยืนยันพร้อมชุมนุมต่อเนื่อง จนกว่าจะมีคำสั่งย้ายไปที่อื่น

11 มิถุนายน 2561 ครู นักเรียน ของโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์  ” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  รวมถึงศิษย์เก่า และ ผู้ปกครอง นับพันคน ร่วมกันเดินทางมาชุมนุมภายในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อร่วมกันแสดงพลังขับไล่ นายประกอบ  หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ส่อการทุจริต และสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยได้ร่วมกันจัดรถเครื่องขยายเสียง สำหรับไฮปาร์ค นักเรียนได้ร่วมกันเขียนแผ่นป้าย ข้อความเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ต้องการคนโกงเป็นผู้บริหาร และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกไม่ต้องการผู้อำนวยการคนนี้ ที่บริหารโรงเรียนภายใต้ความขัดแย้งและยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

ซึ่งตัวแทนผู้ชุมนุมได้มีการแจกแผ่นปลิว ที่มีประเด็นปัญหาที่ส่อการทุจริตเกิดขึ้นในโรงเรียน อาทิ การนำงบประมาณการทอดผ้าป่าที่โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ที่จะนำเงินมาสร้างห้องเกียรติยศนายอำเภอขรรค์ชัยฯ แต่กลับนำเงินไปสร้างห้องพยาบาลและอื่นๆ ในราคา 3 แสนบาท โดยนำช่างมาดำเนินการเองโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล้วออกคำสั่งให้ครูทำรายละเอียดแบบแปลนราคากลางย้อนหลัง,  ทำงานอย่างผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ให้ช่างส่วนตัวมารับเหมา ราคาสูงกว่าปกติ และยังขาดภาวะผู้นำที่ดี จึงไม่ต้องการผู้บริหารที่ทำให้นักเรียน ครูขาดความเชื่อมั่นและความศรัทธา

หลังจากนั้น ผู้ชุมนุมทั้งหมดได้เดินขบวนจากโรงเรียนขรรค์ชัยฯ มุ่งหน้าไปยัง ที่ว่าการอำเภอสะเดา เพื่อเข้ายื่นหนังสือขับไล่ผู้อำนวยการต่อนายอำเภอสะเดา  โดยขบวนได้เดินผ่านย่านชุมชนในตลาดสะเดา พร้อมกับประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง ให้ชาวบ้านและศิษย์เก่าออกมาร่วมช่วยกันขับไล่ไม่เอาคนโกง

ซึ่งที่ว่าการอำเภอสะเดานายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากตัวแทนผู้ชุมนุม และหนังสือร้องเรียนปัญหาต่างๆจากเด็กนักเรียน โดยนายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดาได้ส่งต่อให้กับนายรุ่งโรจน์ และสุบ  ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่เดินทางมาสังเกตการณ์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งรับปากว่าจะนำเหตุการณ์ในวันนี้เสนอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป

ด้านนายนายวาทิต บุญประการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า รร.สะเดาขรรค์ชัยฯ บอกว่าการรวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้  เนื่องจากที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่รับปากว่าขอใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1 อาทิตย์ แต่นี่ผ่านไปแล้วกว่า 10 วัน ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ทุกคนจึงได้รวมตัวกันอีก ซึ่งอยากให้เรื่องจบในวันนี้ โดยที่ข้อแม้คือ ผอ.ต้องย้ายไปที่อื่นเท่านั้น หากยังไม่มีคำตอบก็จะรวมตัวกันเรียกร้องต่อไปอีก 2 วัน 3 วัน เด็กนักเรียนก็ไม่เข้าห้องเรียน เชื่อว่าหากเหตุการณ์ยืดเยื้อทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขในที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่