เอสซีจี เคมิคอลส์ ฟุตบอลลีกเยาวชนฯ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอสซีจี เคมิคอลส์ ฟุตบอลลีกเยาวชนฯ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี จัดแถลงข่าวการแข่งขันเอสซีจี เคมิคอลส์ ฟุตบอลลีกเยาวชนจังหวัดระยอง ปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะจัดการแข่งขันในระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลประจำอำเภอในจังหวัดระยอง  นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว และนายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัตน์ Olefins Operation Director ในฐานะตัวแทนของธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี พร้อมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ถึงวัตถุประสงค์และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล  จ.ระยอง

นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองจังหวัดระยอง กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลภาคตะวันออกให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะอาจารย์และนักเรียนในจังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัล เพื่อมอบสำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ  ถือเป็นเกียรติยศอันสำคัญยิ่งและเป็นขวัญกำลังใจชั้นเยี่ยมแก่เหล่านักกีฬาทุกคน”

นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัตน์ Olefins Operation Director ผู้บริหารธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี กล่าวว่า “ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สถาบันการศึกษา เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน สโมสรและผู้ฝึกสอน ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งเข้าบุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นแรงเชียร์ให้น้องๆ นักกีฬาทุกคน ตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึงรอบชิงถ้วยพระราชทานฯ”

“การจัดการแข่งขันเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อันเป็นเกียรติยศที่สำคัญยิ่งแก่นักกีฬา ในรอบชิงถ้วยพระราชทานฯ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม ได้แก่ 1. ทีมชุมชนปากน้ำ 2.ทีมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 3.ทีมวัดตาขัน 4.ทีมมาบตาพุด 5.SMPนิคมพัฒนาเอฟซี 6.ทีมเมืองแกลงเอฟซี 7.ทีมบ้านฉางเอฟซี  8.ทีมแหลมมะขามเอฟซี โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี คือ ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและปูพื้นฐานความรู้ในด้านต่างๆ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงนับได้ว่าการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี จึงจัดโครงการ “เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังเรื่องน้ำใจนักกีฬา รวมถึงสร้างโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดระยองก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่