ตรังเกษตรกรปลูกไม้พะยูงแซมร่องสวนปาล์ม อายุไม้ฯครบ 20 ปี ตัดขายได้กำไรงาม

ตรังเกษตรกรปลูกไม้พะยูงแซมร่องสวนปาล์ม อายุไม้ฯครบ 20 ปี ตัดขายได้กำไรงาม

เกษตรกรปลูกไม้พะยูงแซมร่องสวนปาล์ม อายุไม้ฯครบ 20 ปี ตัดขายได้กำไรงาม

ที่สวนปาล์ม ริมถนนเทศบาล ใกล้กับเทศบาลตำบลสิเกา หมู่ที่ 7 ตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นสวยปาล์ม เนื้อที่ 5 ไร่ ของ นายสักขฉัฐ (สัก-ขะ-ฉัด) เชี่ยวภู่ อายุ 46 ปี หรือโกแต๋ว .ได้ใช้พื้นที่ในสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกไม้พะยูง หรือ ไม้พยุง กว่า 300 ต้น แซมในระหว่างต้นปาล์ม โดยปลูกตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันนี้ต้นไม้พะยูงที่ปลูกไว้มีอายุกว่า 10 ปี และเป็นไม้พะยูงที่สมบูรณ์

โดยนายสักขฉัฐ (สัก-ขะ-ฉัด) เชี่ยวภู่ กล่าวว่า ตนริเริ่มปลูกไม้พะยูง เพราะเห็นว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งส่วนหนึ่งตนมีความตั้งใจให้เป็นสวนป่าชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสิเกา และ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกไม้พะยูง สำหรับต้นพะยูงที่ปลูกในสวนปาล์มจะมีลักษณะพิเศษกว่าไม้พะยูงที่ปลูกโดยทั่วไป คือ ลำต้นจะค่อนข้างเหยียดตรง และสูง เนื่องจากการปลูกในสวนปาล์มต้นพะยูงจะต้องเจริญเติบโตให้สูงเพื่อจะได้รับแสงแดดที่อยู่ด้านบน สำหรับปัจจุบันไม้พะยูงในสวนปาล์มของตนมีความสูงประมาณ 8-10 เมตร มีเส้นรอบวงขนาด 80-100 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นขนาดที่สมบูรณ์

ทั้งนี้นายสักขฉัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกไม้พะยูงนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังถือว่าเป็นการลงทุน หรือ การออมเงินอีกด้วย เพราะเมื่อไม้พะยูงมีอายุครบ 20 ปี ซึ่งถือว่าไม้มีความสมบูรณ์เต็มที่ จะตัดขายได้ราคาอย่างงาม สำหรับผู้ที่สนใจปลูกไม้พะยูง สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-7898995

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่