เด็กจบใหม่ ป.ตรี ตกงานเกือบ 2 แสนคน เหตุเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ตรงความต้องการของตลาด

เด็กจบใหม่ ป.ตรี ตกงานเกือบ 2 แสนคน เหตุเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ตรงความต้องการของตลาด

โฆษกกระทรวงแรงงานชี้แจงข่าวกรณีคนจบปริญญาตรีตกงานสูงกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ ชี้เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งคือการเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่า มีจำนวนผู้จบปริญญาตรีตกงานสูงกว่าระดับการศึกษาอื่น โดยระบุว่า ยอดคนตกงานเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 170,900 คน ส่วนหนึ่งเป็นผู้จบใหม่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเดิม ในภาพรวมการตกงานมีหลายสาเหตุ เช่น เลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่เป็นการเลือกตามกระแส ค่านิยม หรือเรียนตามเพื่อน ทำให้เกิดปัญหาตกงาน หรือได้งานทำไม่ตรงกับสาขาที่เรียน หรือ ทำงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา

นอกจากนี้ ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนยังไม่ต้องการหางานทำ เนื่องจากอยู่ในช่วงการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ หรือ พักอยู่กับบ้าน ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี บางส่วนมีความต้องการเพียงใบรับรองคุณวุฒิเท่านั้น เพราะครอบครัวมีธุรกิจหรืออาชีพที่ต้องการให้บุตรหลานรับช่วงต่อ รวมถึงเป็นผู้ที่ลาออกจากงานเดิม และต้องการเปลี่ยนงานใหม่เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาการว่างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสำรวจความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาตรี เพื่อนำข้อมูลจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางาน ซึ่งในปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 180,180 อัตรา ในจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาตรี 22,345 อัตรา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่