ดร.ชัยรัตน์ คว้าทุเรียนนนท์ ประมูลลูกละ 8 แสน รายได้มอบการกุศล

ดร.ชัยรัตน์ คว้าทุเรียนนนท์ ประมูลลูกละ 8 แสน รายได้มอบการกุศล

“ทุเรียนนนท์” พันธุ์ก้านยาว ลูกละ 8 แสนบาท แพงที่สุดในโลก เพราะผลผลิตปีนี้เพียง 900 ลูก ไม่มีวางขายต้องจองเท่านั้น โดยผู้ประมูลได้ไปคือ ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัด จัดงาน “NONTHABURI THE KING OF DURIAN” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ตามภูมิปัญญาของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการตลาดทุเรียน ทุเรียนแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตร ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ส่งเสริมการคงไว้ซึ่งสวนทุเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขวัญกันมายาวนานมิลืมเลือน ด้วยคุณภาพและความอร่อย

โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนนนท์(GI) โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ และนิทรรศการความเป็นมาของทุเรียนนนท์ การออกร้านจำหน่ายทุเรียนและผลไม้ต่างๆ จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารคาวหวานจากทุเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

และไฮไลท์ของงาน คือ การประมูลทุเรียนนนท์ พร้อมร่วมจิบน้ำชายามบ่ายคู่กับหลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมจากทุเรียน ในบรรยากาศแบบไทยๆ สไตล์ไทยโมเดิร์น โดยยอดรวมจากการประมูลรวมมูลค่า 2,890,000บาท เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศลมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ทุเรียนที่จะประมูลมีทั้งหมด 9 ลูก เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 6 ลูก พันธุ์ก้านยาว 2 ลูก และสาวน้อย 1 ลูก พร้อมพบกับนางสาวไทย 8 ปี 8 สมัย อาทิ คุณสาวิณี ปะการะนัง , คุณปรียานุช ปานประดับ , คุณยลดา รองหานาม , คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ , คุณฉัตฑริกา อุบลศิริ , ชลิดา เถาว์ชาลี , คุณอังคณา หิรัญพฤกษ์ และ คุณกฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ ร่วมงาน

สำหรับการประมูลลูกแรกเป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้ คือ ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ในราคา 250,000 บาท ลูกที่ 2 เป็น ทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้ คือ ธนทัต ชวาลดิษฐ์ ในราคา 160,000 บาท ลูกที่ 3 เป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือนายลักษณ์วรรณ วงศ์การ ในราคา 180,000 บาท ลูกที่ 4 เป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือ ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ในราคา 180,000 บาท ลูกที่ 5 เป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้ คือ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ในราคา 180,000 บาท ลูกที่ 6 เป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้ คือ นางวราภรณ์ วจีไกรลาศ ประมูลในราคา 270,000 บาท ลูกที่ 7 เป็นทุเรียนสาวน้อย ผู้ที่ประมูลได้ คือ นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ในราคา 210,000 บาท ลูกที่ 8 เป็นทุเรียนก้านยาว ผู้ที่ประมูลไ ด้คือ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ ในราคา 200,000 บาท และลูกที่9  เป็นทุเรียนก้านยาว มีการประมูลกันอย่างดุเดือนจนมาจบที่ราคา 800,000 บาท ผู้ที่ประมูลได้คือ ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ เป็นการทำลายสถิติทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกของเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะมอบให้กับการกุศล

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่