ระนอง เปิด “ถนนคนเดินเมืองระนอง” กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

ระนอง เปิด “ถนนคนเดินเมืองระนอง” กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

ระนอง- นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน “ถนนคนเดินเมืองระนอง” ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวระนอง ร่วมพิธีเปิดงาน

โดยพร้อมใจกันสวมใส่ชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดระนอง (บาบ๋า-หยาหย๋า) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ชุมชนเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองเป็นจำนวนมาก

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ทั้งนี้โครงการ “ถนนคนเดินเมืองระนอง” ที่ทางเทศบาลดำเนินการนั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ. ศ.2548 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.2562 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 โดยมุ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ผู้คนออกมาใช้จ่ายนอกบ้าน และเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ซึ่งภายในงาน “ถนนคนเดินเมืองระนอง” จะมีการแสดงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกบูธจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป โดยจะปิดถนนเรืองราษฎร์ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่สามแยกบางส้าน (สามแยกกรุงไทย) ถึงสามแยกตลาดเมียนมา ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น