ตรัง ปั่น World Ocean Day 2018 รวมนักปั่นจากทั่วประเทศกว่า 900 คน

ตรัง ปั่น World Ocean Day 2018 รวมนักปั่นจากทั่วประเทศกว่า 900 คน

ตรัง ปั่น World Ocean Day 2018 รวมนักปั่นจากทั่วประเทศกว่า 900 คน ร่วมปั่นปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เต่าตนุ จำนวน 20 ตัว พันธุ์ปูม้า จำนวน 3 ล้านตัวรณรงค์อนุรักษ์ทะเลไทย อันดามันก้าวไกล จากทรัพยากรไทย สู่ทรัพยากรโลก

9 มิถุนายน 2561 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกันจพงศ์ อนุรัตนพานิช ผู้อำนวยการสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2561 (World Ocean Day 2018)ที่ทางจังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน ร่วมปั่นระยะทาง 41 กม.พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เต่าตนุ จำนวน 20 ตัว พันธุ์ปูม้า จำนวน 3 ล้านตัวอีกด้วย เพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเก็บขยะเพื่อทำความสะอาดท้องทะเลให้สวยงาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวตรังสำนึกในบุญคุณของมหาสมุทรและทะเลที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ ณ หาดคลองสน อ.สิเกา อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2561 (World Ocean Day 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561ภายใต้สโลแกน “Clean Our Oceans” หรือ “ทะเลดี ชีวีมีสุข” และวันนี้เป็นการปั่นจักรยานมากันหลายร้อยคนเพื่อให้คนไทยและคนทั่วโลกได้รับรู้ว่า ที่จังหวัดตรังใช้ท้องทะเลเป็นแหล่งทำกิน ณ วันหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันมหาสมุทรโลก จังหวัดตรังมีการรณรงค์กันอย่างจริงจัง

ผมขอยืนยันว่าที่จังหวัดทำนั้นแม้จะเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็จริงแต่หมายความว่าทางจังหวัดพร้อมและมีความตั้งใจร่วมกันว่าเราจะอนุรักษ์ท้องทะเล ให้เราได้ใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างอุดมบูรณ์และมีการสุข ระยะทางปั่นในวันนี้ผ่านเส้นทางทะเล ระยะทาง 41 กม.และมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมนี้จะทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าจังหวัดตรัง มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีชายหาดที่งดงาม มีป่าไม้ ป่าชายเลน ที่ยังสมบูรณ์เต็มที่ครบวงจร

นายศิริพัฒ กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจากนี้ทางจังหวัดจะมีกิจกรรมต่อยอดการอนุรักษ์ทะเล ด้วยการณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งขยะ ของเสียลงในท้องทะเล ต้องช่วยกันระงับตั้งแต่ในครัวเรือน ไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ แต่รวมถึงคนที่อาศัยบนฝั่ง  ไม่มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยว แต่อย่าลืมว่าปัจจัยหลักอยู่ที่ขยะครัวเรือน ที่สำคัญคือจะต้องใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อทะเล และสัตว์น้ำทางทะเล ไม่อปลากินเข้าไปแล้วจะเจ็บป่วยล้มตาย เช่นเหตุวาฬกินถึงพลาสติกแล้วมาตาย ต้องแก้ไข

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่