หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่35ลงสำรวจพื้นที่

หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่35ลงสำรวจพื้นที่

เชียงราย-กองบัญชากองทัพไทย สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงราย

9 มิ.ย.2561 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการสร้างเส้นทางคมนาคม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสาน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่