มูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน จัด”วิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย” หัวหิน-ลานพระราชวังดุสิต ระดมทุนซื้อรถพยาบาล

มูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน จัดโครงการ”วิ่งเพื่อชีวิต  อาสาหัวใจกู้ภัย” เส้นทางหอนาฬิกาหัวหิน-ลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2561 เพื่อระดมทุนจัดซื้อรถพยาบาล และอุปกรณ์กู้ชีพช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุและภัยต่างๆ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนร่วมวิ่งและบริจาคผ่านการโอนเงินบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี”กองทุนจัดซื้อรถพยาบาลช่วยผู้ประสบภัย”สาขาหัวหิน เลขที่บัญชี 040-1-59917-7

                       9 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน   นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม พร้อมด้วย  นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ,ร้อยโท จักรกฤษณ์ จิตร์คง หัวหน้าหมวดรักษาความสงบที่ 2 พื้นที่หัวหิน ,ร้อยตำรวจเอก พิเชษฐ์ ชัยมาลา รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัวหิน  ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  ในโครงการ”วิ่งเพื่อชีวิต  อาสาหัวใจกู้ภัย” เส้นทางหอนาฬิกาอำเภอหัวหิน-พระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2561 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน พร้อมด้วยจิตอาสาคณะนักวิ่งมูลนิธิเพชรเกษม  เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

                     นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม  หัวหิน กล่าวว่าการจัดโครงการ”วิ่งเพื่อชีวิต  อาสาหัวใจกู้ภัย” ในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลช่วยผู้ประสบภัยและอุปกรณ์กู้ชีพ ซึ่งมูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี 2558  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ตลอดจนงานสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆให้กับพื้นที่เขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิเพชรเกษม มียานพาหนะประเภทรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ประสบภัย จึงทำให้การช่วยเหลือล่าช้า ส่งผลให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยพร้อมกันหลายรายในต่างสถานที่ จึงจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลหลายคัน ซึ่งในปัจจุบันทางมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน มีรถพยาบาลเพียง 1 คันเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ

                 ทางมูลนิธิเพชรเกษม หัวหินจึงได้ประชุมกับอาสาสมัครที่ร่วมทำงานช่วยเหลือกับมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน เพื่อหาแนวทางในการระดมทุนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต มูลค้ากว่าสองล้านบาท      เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ประสบภัยต่างๆเพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งตัวเลขข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอหัวหินรวมๆแล้วเฉลี่ยเดือนละ120-150 ครั้งบางแห่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประมาณ 30-50 กิโลเมตร  จึงได้จัดโครงการ”วิ่งเพื่อชีวิต  อาสาหัวใจกู้ภัย” เส้นทางหอนาฬิกาอำเภอหัวหิน-พระราชวังดุสิต  ขึ้นมา

นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม หัวหินโดยผู้ที่จะมาร่วมวิ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน จำนานกว่า 10 คน  โดยจะวิ่งวันละ 25 กิโลเมตร   โดยในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 จะเริ่มปล่อยตัวจากจุดสตาร์ท จากหน้าหอนาฬิกาหัวหิน เวลา 06.00 น.โดยใช้เส้นทางวิ่งถนนเพชรเกษมตั้งแต่  หัวหิน  ชะอำ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม  และมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯไปสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต  ทั้งนี้ในแต่ละวันแบ่งการวิ่งเซตเช้า 12.5 กิโลเมตร และ เซตบ่าย 12.5 กิโลเมตร

                       ซึ่งประชาชนและผู้ที่มีจิตอาสาสามารถร่วมวิ่งกับทางอาสาสมัคร มูลนิธิเพชรเกษม หัวหินได้  พร้อมร่วมให้กำลังใจ และติดตามได้ทาง”เพจเฟสบุ๊ควิ่งเพื่อชีวิต” เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ได้รับทราบทุกวันรวมทั้งยอดเงินบริจาคในแต่ละวัน เราจะแจ้งทางเพจวิ่งเพื่อชีวิต  เพื่อให้การดำเนินการระดมทุนจัดหาซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ประชาชนสามารถร่วมบริจาคเงินให้กับขบวนนักวิ่งในเส้นทาง หรือบริจาคโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี”กองทุนจัดซื้อรถพยาบาลช่วยผู้ประสบภัย”สาขาหัวหิน เลขที่บัญชี 040-1-59917-7 และ บริจาคได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  หรือสอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน 081-9884838

                          อย่างไรก็ตามหลังมีการเผแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงโครงการดังกล่าว ได้มีประชาชนและบริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้โอนเงินมาแล้ววันนี้กว่า 1 หมื่นบาท รวมทั้งนางภัทรวดี ชิณสิทธิ์ ผู้จัดการบริษัท พีแอนด์เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด  ได้นำเงินมาบริจาคจำนวน 2 หมื่นบาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ  ให้กับทางมูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน

                          นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าโครงการ”วิ่งเพื่อชีวิต  อาสาหัวใจกู้ภัย” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพชรเกษม หัวหิน พร้อมด้วยคณะนักวิ่งอาสาสมัคร มูลนิธิเพชรเกษม   นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะต้องใช้แรงออกวิ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนที่จะนำไปจัดซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยรวมทั้งภัยต่างๆ การให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุอันดับแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เหล่านี้ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งถือว่าทุกคนเป็นอาสามสมัครและจิตอาสาอย่างแท้จริง

โดยในส่วนของทางเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวฯ สิ่งสำคัญอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆในครั้งนี้กันเพื่อเป็นกำลังให้กับนักวิ่งทุกคนที่จะสานฝันนำมาซึ่ง การจัดซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด

ข่าว/ภาพ….วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น