สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา แถลงข่าว”โครงการปั่นเพื่อน้อง”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา แถลงข่าว”โครงการปั่นเพื่อน้อง”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา แถลงข่าว”โครงการปั่นเพื่อน้อง”

วันนี้( 9 มิ ย.2561) เวลา 09.00 น.สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา แถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้อง ณ ห้องประชุม 40 ปีโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดย พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง
ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา (นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา)และคณะ ได้เปิดการแถลงข่าว โครงการปั่นเพื่อน้อง ด้วยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสเปนกิจการกิจกรรมสาธารณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาตลอดจนระดมทุน เพื่อช่วยนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์การปั่นจักรยานเป็นกีฬาที่สำคัญ การปั่นจักรยานเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายจึงมีแนวความคิดจะจัดโครงการปั่นเพื่อน้องเพื่อเป็น การเชิญชวนศิษย์เก่ารุ่นที่และผู้นิยมการปั่นจักรยานได้มาปั่นรวมกันเพื่อเป็นการหารายได้เป็นพื้นที่การศึกษาให้กับรุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนรู้พัฒนาวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบุญวัฒนาที่ฐานะยากจนเพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายและได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่นิยมร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายและสละทุนทรัพย์เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบุญวัฒนาที่ฐานะยากจนเป้าหมายศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวัฒนาตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่น 43 รับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อน้องระหว่างวันที่ 7พฤษภาคมถึง 5 กรกฎาคม 2561ดำเนินงานกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อน้อง8 กรกฎาคม 2561 งบประมาณจากค่าสมัครของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

การรับสมัครการรับสมัครสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 ติดต่อ นางดวงกมล แสงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 093-326 0610 นางจริยา เฟืองสกุลโรจน์โทรศัพท์ 085- 301 9954 นางรุ่งนภา ทบวอโทรศัพท์ 061-694 2527 กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 8กรกฎาคม2561 ลงทะเบียนเวลา 05.00น.ถึง 06. 00น.ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจำนวนปล่อยตัวเวลา 07.00 น.ปล่อยตัวระยะทาง62.2 กิโลเมตรเวลา 07.15น. ปล่อยตัวระยะทาง 42.2 กิโลเมตร

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ
จ.นครราชสีมา