จัดทริปดึงผู้ประกอบการไทย-เทศ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

จัดทริปดึงผู้ประกอบการไทย-เทศ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

ทกจ.เพชรบูรณ์ จัดทริปดึงผู้ประกอบการไทย-เทศ เปิดประตูเส้นทางนั้นเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม Familiarization Trip ดึงผู้ประกอบการไทยต่างชาติเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง พร้อมจัดสัมมนาทางวิชาการและเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ให้กับภาคเหนือและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสนใจการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นสื่อแนะนำผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเที่ยวและนักลงทุน โดยจัดกิจกรรม Familiarization Trip และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้โอกาสด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาพและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่จังหวัดตาก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดเลย

ทั้งนี้กิจกรรม Familiarization Trip และสำรวจแหล่งท่องเที่ยว บนเส้นทางเชื่อมโยง 4 มรดกโลกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2561 และวันที่ 29 มิถุนายนถึง 3 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีการสัมมนาทางวิชาการและเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมต่อยอดธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศซึ่งจะส่งผลบวกให้กับการท่องเที่ยวรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

เส้นทางการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 มุ่งสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ซึ่งคาดว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 1000 ปีและกำลังเสนอรายชื่อเป็น Tentative List เพื่อรับรองให้เป็นมรดกโลกในอนาคตของประเทศไทย จากนั้นเดินทางต่อผ่านเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีวัฒนธรรมไทหล่มที่มีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง จังหวัดเลย เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นมุ่งสู่หลวงพระบาง แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกที่สำคัญ จากนั้นกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งแล้ว เดินทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกคือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดตากและออกจากประเทศไทยอีกครั้ง ที่ด่านแม่สอด ไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และหลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้ง จากด่านแม่สอดจังหวัดตากมายังจังหวัดพิษณุโลกและกลับสู่กรุงเทพฯ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่