ทม.วิเชียรบุรีร่วมกับ ร.ร.อนุบาลวัดในเรืองศรี จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ทม.วิเชียรบุรีร่วมกับ ร.ร.อนุบาลวัดในเรืองศรี จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

เพชรบูรณ์ – เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีร่วมกับโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนและร่วมกำหนดแนวทาง เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดย นายรถ ศรีสุราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจำกัดขยะ การคัดแยกขยะ การแปลงขยะให้เป็นปุ๋ยคอก การทำน้ำหมักชีวะภาพ กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนและขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชน โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี โดย นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณคณะของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและจะนำแนวทางดังกล่าวไปเริ่มใช้กับโรงอาหารของโรงเรียนและจะให้ความร่วมมือในการขยายผลไปสู่ครัวเรือนผ่านนักเรียนและครูเพื่อให้ชุมชนมีจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่