ภัยแล้งคุกคามอำเภอเนินขามข้าวและพืชไร่ตายกว่า 2 หมื่นไร่ เกษตรเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือ

6 ธ.ค.62 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเนินขาม พร้อมเทศมนตรีตำบลเนินขาม และเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ที่บริเวณทุ่งนาของเกษตรกรในเขตพื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 6 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ซึ่งข้าวครบอายุเก็บเกี่ยวขาดน้ำยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก รวมแล้วทั้งอำเภอมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า 2.2 หมื่นไร่


นางเทวี ดีอ่วม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเนินขาม กล่าวว่า ข้าวแปลงนาแห่งนี้อายุใกล้ 4 เดือนแล้ว ถ้าเป็นปกติสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว แต่ด้วยในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำ และพื้นที่การเกษตรของเนินขามทั้งหมด อยู่นอกเขตชลประทาน เมื่อขาดน้ำข้าวจะไม่โตและได้รับความเสียหาย โดยพื้นที่ทางการเกษตรของอำเภอเนินขาม ทั้งหมดประมาณ 130,000 ไร่ ได้รับผลกระทบประมาณ 38,000 ไร่ คาดว่าเสียหาย ทั้งข้าว พืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด รวมประมาณ 22,000 ไร่


ขณะนี้ทางท้องถิ่นได้สำรวจแล้วทำเรื่องรายงานไปยังอำเภอ และทางอำเภอรายงานไปยังจังหวัดแล้ว และหากจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ คือ นาข้าวไร่ละ 1,113 บาท ในส่วนของพืชไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ได้รับการชดเชย ไร่ละ 1,148 บาท และอีกส่วนหนึ่งสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ซื้อประกันภัยไว้กับ ธ.ก.ส. จะได้รับค่าสินไหมชดเชยอีกไร่ละ 1,500 บาท


ปีนี้พบว่าแล้งหนักกว่าทุกปี เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ประกอบกับได้รับผลสืบเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งได้รับผกระทบจากภัยแล้งเช่นกัน แต่ไม่หนักเท่าปีนี้ ปีที่แล้วเสียหายสิ้นเชิง 3,000 ไร่ แต่ปีนี้ เสียหายกว่า 22,000 ไร่


นายวิชัย ภูผา อายุ 51 ปี ชาวนาอำเภอเนินขามรายหนึ่ง กล่าวว่า ตอนนี้ข้าวตายหมดแล้ว ข้าวมาขาดน้ำตอนช่วงแตกกอ ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย ผมทำนา 40 ไร่ ลงทุนไปประมาณ 4 หมื่นบาท ข้าวตายหมดไม่ได้สักบาท ไม่เคยเจอแล้งหนักขนาดนี้ ปีที่แล้วยังเหลือข้าวพันธุ์ไว้บ้าง แต่ปีนี้เสียหายหนักกว่าทุกปี ทั้งอำเภอเป็นเหมือนกันหมดข้าวขาดน้ำฝนแล้ง จะได้ค่าช่วยเหลือเท่าไรก็ยังไม่รู้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น