หนองคาย ปลูกฝังวินัยจราจรเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

หนองคาย ปลูกฝังวินัยจราจรเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

หนองคาย – สภ.เมืองหนองคาย ปลูกฝังวินัยจราจรนักเรียน เยาวชน ขับขี่ปลอดภัย สร้างอาสาจราจรช่วยงานเจ้าหน้าที่จัดการจราจรในโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย พ.ต.อ.กิตตศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร จ.หนองคาย ซึ่ง สภ.เมืองหนองคาย จัดขึ้น

พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผกก.สภ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า โรงเรียน สถานศึกษา ถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และหล่อหลอมเด็ก เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดย สภ.เมืองหนองคาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชน โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจจราจร สามารถผลิตผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร หรืออาสาจราจร ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ จ.หนองคาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเป็นจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดที่ได้ร่วมภารกิจในครั้งนั้นของจิตอาสาหรืออาสาจราจรทุก ๆ คน

กิจกรรมนี้ได้นำนักเรียน ชั้น ม. 3 และ ม.4 จำนวน 550 คน เข้ารับร่วมโครงการ ฝึกทักษะ เรียนรู้กฎจราจรให้นักเรียนการขับขี่อย่างปลอดภัย.