อบจ.ประจวบฯเดินหน้าอบรมภาษาอังกฤษ ให้พนักงานโรงแรม รีสอร์ท สื่อสารนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อบจ.ประจวบฯเดินหน้าอบรมภาษาอังกฤษ ให้พนักงานโรงแรม รีสอร์ท สื่อสารนักท่องเที่ยวต่างชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    จัดอบรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากร พนักงานโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

                                   วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายทวีสิน พัฒนาภิรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอหัวหิน(ส.อบจ.หัวหิน) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมบ้านกลางหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางจันทิสา แดงโชติ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายชณัฎฐ์ พงศ์ธราธิก อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหิน/ชะอำ ,นายบุญเดช มิตรอุปถัมภ์ ประธานฝ่ายฝึกอบรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว-หัวหิน/ชะอํา

                             นายทวีสิน พัฒนาภิรัส  ส.อบจ.เขตอำเภอหัวหิน   กล่าวว่าจากการที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน คาดว่าจะทำให้มีแรงงานด้านการท่องเที่ยว จากประเทศกลุ่มอาเซียน ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีกว่า จะหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำคัญ ต่อแรงงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยในอนาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(อบจ.) โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหินชะอำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อนึ่งการการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศจาก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าเป็นผู้ผ่านการเข้าอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน

                         ด้านนายชณัฎฐ์ พงศ์ธราธิก อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหิน/ชะอำ   กล่าวว่าทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งมีทั้งในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ศูนย์การค้าฯ ซึ่งสิ่งสำคัญในปัจจุบันคือภาษา เนื่องจากในพื้นที่หัวหิน//ชะอำ มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพูดภาษอังกฤษ ดังนั้น   บุคลากร พนักงาน ในส่วนต่างๆจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะได้รับรับการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานในสถานประกอบการแต่ละแห่งไดพ้อย่างคล่องตัว ซึ่งการเปิดการอบรมภาษอังกฤษของทาง อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาด้านทักษะด้านภาษา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่